60 let od okupace Tisk Email

14. března 1939. Jíž pátý měsíc od Mnichovské zrady žijeme v okleštěné republice. Je malá - ale naše. Vzrušenou hladinu všedního dne zčeřují různé zprávy. V poledne rozšířil rozhlas informací, že se Slovensko odtrhlo od republiky. Z Mělníka přišla další zpráva, že na zabraném území u Liběchova se formují nacistická vojska. Počasí se zhoršilo, hustě sněží. Jedna zpráva stíhá druhou- V předvečerních hodinách projíždí stanicí ČSD Vraňany, ve směru od Prahy, zvláštní vlak s prezidentem dr. Háchou a jeho doprovodem do Berlína. Nevíme co bude dál, co přinese příští den. Tak skončil poslední den naší samostatností.

15. března 1939 v 6.00 hodin hustě chumelí, fouká studený vítr. Nacistická vojska se dala na pochod. Z Liběchova do Prahy je jen 40 km. Jeden proud jede přes Mělník, druhý přes vedlejší obce Spomyšl, Novou Ves a Kralupy nad Vltavou. Rozhlas v krátkých intervalech oznamuje, ze německé vojsko obsazuje Čechy a Moravu. Vyzývá občany k zachování klidu. V 7.45 hodin začíná vysílat s německým hlášením mělnická vysílačka Praha II : "Hier ist Volksender Prag II." Hlasatel oznamuje, že německá vojska vstoupí v nejbližších chvílích do Prahy a vyzval německé obyvatelstvo, aby vyvěsilo říšské vlajky a přišlo uvítat vojsko. Prezident dr. Hácha tak vložil osud českého národa do rukou vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera, který výnosem z 16.března 1939 zřídil protektorát Böhmen und Mähren - Čechy a Morava.

 

Okupační opatření:
Nacisté nastolili od počátku okupace režim teroru a násilí, opřený o okupační armádu, policii a místní kolaboranty. Měnový kurs byl stanoven tak, že l říšská marka se rovnala l desetikoruně.

Za jednu marku se koupilo 50 kusů housek nebo 30 kusů špekáčků či 20 kusů dortu.

Na zdejší četnické stanici byl zabaven kulomet a všechny pušky. Celníkům byly ponechány pouze pistole a šavle. Policejní hodina byla stanovena na 24.00 hodin.

 

Informace o úřadu

Pracovní doba

Pondělí: 7.00 - 17.00 (úřední den)
Úterý: 7.00 - 15.30  
Středa: 7.00 - 17.00 (úřední den)
Čtvrtek: 7.00 - 15.30  
Pátek: 7.00 - 12.00  

Polední přestávka

12.30 - 13.00


Adresa:

Obec Horní Beřkovice

Podřipská 13, 411 85, Horní Beřkovice 

Telefon: 416 813 230

starosta@obechorniberkovice.cz
kancelar.uradu@obechorniberkovice.cz
uctarna@obechorniberkovice.cz
matrika@obechorniberkovice.cz


Bankovní spojení:

KB Roudnice n. L.

7424471/0100


Datová schránka
:
ur6brrf


Pověřenec GDPR

Ing. Jana Chládková
Telefon 739 605 925
e-mail:chladkovagdpr@gmail.com


Více kontaktů ZDE