Události Tisk Email

Názvy a události přicházející k zapomenutí

U bílého křížku - na konci obce, směrem k Mělníku stojí mezi čtyřmi vzrostlými kaštany na obíleném pískovcovém podstavci železný kříž. Byl postaven v r.1855 na příkaz Okresního hejtmanství v Roudnici nad Labem z dobrovolných příspěvků hornobeřkovských občanů k památce na šťastné zachránění života rakouského císaře, českého a uherského krále Františka Josefa I. Tehdá projížděl v kočáře naší obcí, kde se kočímu splašili koně. Podařilo se je zastavit až za obcí, v místech bílého křížku.
 
Křížek u kapličky - u silnice před dolení vrátnicí Psych.léčebny stojí v oplocené zahrádce mezi čtyřmi lípami na pískovcovém podstavci železný kříž, postavený v r.1853 jako díkuvzdání za uzdravení syna Luise hornobeřkovského pána, hraběte Františka Desfours-Walde Rode. Na podstavci jsou vytesána slova v české, německé a francouzské řeči: "Hle to byla ruka Boží, kteráž to učinila. Na věčnou památku šťastného pozdravení se milého dítěte svého postavili tento kříž hrabě František a Františka Desfours-Walde Rode". V roce1935 nechal tehdejší ředitel velkostatku a pivovaru Josef Hála u křížku opravit drátěný plot a vysázet 4 lípy. Úprava stála 1100,- Kč.
 
U kapličky - je starý název místa od uvedeného křížku směrem k bývalé lékárně. Tomuto místu se také říkalo na Obecním průhoně. V místech mezi bývalou kampeličkou a tratí ČSD stávala v cestě malá opuková kaplička, na jejímž vršku byl železný křížek. Ve vnitřní vyklenuté nice byl obraz "Boží rodiny" a kolem obrazu byl nápis "Svatá rodino,žehnej nám". V r.1902 byla kaplička opravována a pod obrazem byl odkryt letopočet 1618.     Podle nepodložených skutečností,pouze podle pověsti, se mělo jednat o boží muka z konce 10.století, která stávala na křižovatce Daminěves-Spomyšl, odkud byla přivezena do naší obce.
 
U sv. Floriana - na vyklenuté zídce, ve výšce asi 5 m, stála mezi čp.36 /p.Husák/ a čp.96 /hostinec U Kaprů/ socha patrona ohně - sv.Floriana. Kdy byla postavena není známo. V r.1896 její polovici shodila vichřice a později musela být odstraněna.
 
Ovčín - byl postaven v r. 1766 v panské zahradě starého zámku za hraběte Adama Františka z Hartigu. Dne 23.12.1938 vyhořel do základů. Na jeho místě byla v r.1958 v "akci Z" postavena tzv. školička při ZŠ. Základní kámen z ovčína s letopočtem 1766 byl zazděn do zdi oplocení byv.pivovaru na konci školní zahrady. Ovčák tehdy bydlel v tzv. Ovčárně /nynější čp.29 - p.Kratochvíl/. Pod dvorkem Ovčárny se nachází klenutý sklep, ve kterém bývaly uskladněny produkty z ovčího mléka.
 
Pošta byla v naší obci založena 13.10.1891 a nacházela se v malém domku patřícímu k čp.40 /býv.Kalfus/. Tehdy se jednalo o poloviční domek s jednou místností a přístřeškem. Ještě dnes se nachází ve vratech stodoly na dvoře uvedeného čp. vyříznutý otvor, ze kterého vyčnívala oj poštovního vozu. Horní Beřkovice příslušely od r.1641 pod působnost nejstarší pošty v litoměřickém okrese - do Budyně nad Ohří.
 
Četnická stanice byla do naší obce přeložena 15.3.1874 z Mnetěše. Kanceláře byly zřízeny v Panském domě /zámek/. Pod její působnost patřily obce Horní Beřkovice, Jeviněves, Spomyšl, Ledčice, Černouček. Ctiněves, Kostomlaty a Libkovice. Velitelem stanice byl František Vojtěch.
 
Vila Libuše /nynější zdrav.středisko/ byla postavena v 10.létech 20. století stavitelem Libanským z Prahy a byla majetkem nájemce hornobeřkovského pivovaru Václava Procházky, později fy. Nekvasil z Karlina a naposledy Karla Čejky. Dle pamětníků jednalo se o nejkrásnější budovu tehdejší doby v naší obci s okrasnou zahradou osázenou ovocnými zákrsky a růžemi. U vchodu do areálu měl být reliéf kněžny Libuše věštící Prahu. V r.1945 byl ve vile umístěn štáb vrchního velení Rudé armády.
 
Máter Dolores - je plaketa umístěná na bývalé lékařské vile, nyní pavilon č.7 v Psych.léčebně /u dolení vrátnice/. Jedná se o představenou sestru řádu sv. Karla Boromejského.
 
Boromejky pracovaly jako milosrdné sestry v Psych.léčebně a plaketu měly v klášteře. Po jejich odchodu byla plaketa zabudována do fasády uvedeného pavilonu. Je viditelná z Podřipské ulice.
 

Informace o úřadu

Pracovní doba

Pondělí: 7.00 - 17.00 (úřední den)
Úterý: 7.00 - 15.30  
Středa: 7.00 - 17.00 (úřední den)
Čtvrtek: 7.00 - 15.30  
Pátek: 7.00 - 12.00  

Polední přestávka

12.30 - 13.00


Adresa:

Obec Horní Beřkovice

Podřipská 13, 411 85, Horní Beřkovice 

Telefon: 416 813 230

starosta@obechorniberkovice.cz
kancelar.uradu@obechorniberkovice.cz
uctarna@obechorniberkovice.cz
matrika@obechorniberkovice.cz


Bankovní spojení:

KB Roudnice n. L.

7424471/0100


Datová schránka
:
ur6brrf


Pověřenec GDPR

Ing. Jana Chládková
Telefon 739 605 925
e-mail:chladkovagdpr@gmail.com


Více kontaktů ZDE