Dotační program na výměnu kotlů Tisk Email
Čtvrtek, 29 Červen 2017 10:18

PRÁVĚ JSOU PŘIPRAVOVÁNY PODMÍNKY

Vyhlášení 3. Výzvy se předpokládá v září 2017.

KDY BUDE MOŽNO ŽÁDAT?

Zahájení příjmu žádostí se předpokládá koncem října 2017.

KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI NA VÝMĚNU KOTLE? Fyzická osoba vlastnící rodinný dům o maximálně 3 bytových jednotkách v Ústeckém kraji. Tento dům musí být vytápěn kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy.

CO BUDE PODPOROVÁNO?

Nové tepelné zdroje splňující Směrnici o Ekodesignu, které jsou uvedeny v seznamu podporovaných výrobků vedeném SFŽP. (https://www.sfzp.cz/).

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Dotace je navázána na zvolený druh nového zdroje.

Podpořené zdroje a maximální výše dotace:

 • Automatický kotel na uhlí a biomasu                    ~ 75 tis. Kč
 • Plynový kondenzační kotel                                  ~ 95 tis. Kč
 • Kotel výhradně na biomasu s ručním přikládáním ~ 100 tis Kč
 • Automatický kotel pouze na biomasu a tepelná čerpadla ~ 120 tis. Kč
 • Bonus 7 500 Kč pro výměnu kotle v obcích spadajících do prioritního území.

OD KDY LZE VÝMĚNU KOTLE REALIZOVAT?

Výdaje na realizaci výměny budou způsobilé již od 15. 7. 2015.

V JAKÝCH PŘÍPADECH NEBUDE DOTACE POSKYTNUTA?

 • Na výměnu jiných typů tepelných zdrojů - tedy kamna            (jednotlivě stojící) či krbové vložky, stávajícího kotle na tuhá paliva s automatickým přikládáním paliva ani na stávající plynové kotle;
 • na výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu
  za kotel spalující uhlí a biomasu;
 • na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva splňujícího třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5;
 • na výměnu zdroje tepla podpořeného v minulosti (nejméně od 1. 9. 2009) z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů realizovaných Krajem a Ministerstvem životního prostředí;
 • na nový kotel bez řízeného přísunu spalovacího vzduchu pomocí ventilátoru;
  • na přestavbu stávajícího kotle;
  • na domy určené k rekreaci, nebo výhradně k podnikání;
  • je-li omezeno právo vlastníka nakládat s nemovitostí (exekutorská či soudcovská zástava nebo vyvlastnění);
   • dochází-li k převodu práv k nemovitosti;
  • v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti vůči poskytovateli;
  • v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti nesplacené závazky po lhůtě splatnosti
   u finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení, Ministerstva životního prostředí nebo Státního fondu životního prostředí České republiky, tj. je dlužníkem státu.

CO JE TŘEBA UDĚLAT PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI O DOTACI?

 • Vybrat nový tepelný zdroj ze seznamu podporovaných výrobků.
 • Připravit fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
  • Zajistit doklad o kontrole technického stavu původního kotle.
 • Vyplnit ŽÁDOST O DOTACI.

KDE DOSTANU ŽÁDOST O DOTACI?

Formulář ŽÁDOSTI O DOTACI a další požadované přílohy budou uveřejněny současně s vyhlášením
3. Výzvy kraje na jeho webových stránkách, příp. budou v papírové formě k vyzvednutí v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje.

KDE NAJDU VŠECHNY INFORMACE?

Po vyhlášení 3. Výzvy na webových stránkách Ústeckého kraje

http://www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace/

KDO MI MŮŽE JEŠTĚ PORADIT?

Krajský úřad Ústeckého kraje

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů.

Kontaktní osoby:

Ing. Jiří Miler                                         475 657 339

            Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   

Ing. Michaela Bartošová                       475 657 279

            Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript      

Ing. Darja Boudníková                          475 657 986

            Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript    

Ing. Eliška Martínková                           475 657 988

            Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Ing. Karolína Pokorná Haramiová          475 657 583

            Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mgr. Nikola Rážková                            475 657 357

            Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript          

Bc. Alena Franceová                            475 657 354

            Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript       

Ing. Lucie Benešová                             475 657 683

            Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Aktualizováno Středa, 16 Srpen 2017 09:30
 

Informace o úřadu

Pracovní doba

Pondělí: 7.00 - 17.00 (úřední den)
Úterý: 7.00 - 15.30  
Středa: 7.00 - 17.00 (úřední den)
Čtvrtek: 7.00 - 15.30  
Pátek: 7.00 - 12.00  

Polední přestávka

12.30 - 13.00


Adresa:

Obec Horní Beřkovice

Podřipská 13, 411 85, Horní Beřkovice 

Telefon: 416 813 230

starosta@obechorniberkovice.cz
kancelar.uradu@obechorniberkovice.cz
uctarna@obechorniberkovice.cz
matrika@obechorniberkovice.cz


Bankovní spojení:

KB Roudnice n. L.

7424471/0100


Datová schránka
:
ur6brrf


Pověřenec GDPR

Ing. Jana Chládková
Telefon 739 605 925
e-mail:chladkovagdpr@gmail.com


Více kontaktů ZDE