Obecní úřad Tisk

Obec Horní Beřkovice

IČ 00263621

KB 7424471/0100

IDDS: ur6brrf

Nacházíte se v sekci Obecní úřad. Pro lepší orientaci je níže znázorněna rozbalená struktura úřadu. Věříme, že bude nápomocna k lepší orientaci.

Termíny k uzavírání manželství u matričního úřadu  na rok 2018, schválené Radou obce Horní Beřkovice:     8. 12.

Termíny k uzavírání manželství u matričního úřadu  na rok 2019, schválené Radou obce Horní Beřkovice:

19. 1., 23. 2., 16. 3., 27. 4., 11. 5., 08. a 22. 6., 13. a 27. 7., 10. a 24. 8., 7. a 21. 9., 12. 10., 9. 11., 7. 12.

V ostatní dny (pondělí – pátek), tzn. mimo „stanovenou dobu“, vyhovíme dle zájmu a dohody. Za tyto dny, ve kterých obřad proběhne, je vybírán správní poplatek Kč 1.000,- (zák. o správních poplatcích č. 634/2004 Sb.)