HLEDÁME ČLENY OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE PRO VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

Vážení občané, obecní úřad hledá členy do okrskové volební komise (OVK) pro volby do Poslanecké sněmovny České republiky.

Volby se budou konat v pátek 8. 10. 2021 a v sobotu 9. 10. 2021.

Chcete být ve volební komisi?
Občané mají možnost zapojit se do práce v okrskových volebních komisích. 

Kdo může usednout ve volební komisi?
Každý, kdo se chce stát členem volební komise, musí splňovat několik podmínek. Musí být občanem České republiky. Další podmínkou je plnoletost, tedy věk nad 18 let, a přihlášení k trvalému pobytu v České republice. U zájemce nesmí být překážka výkonu volebního práva a v neposlední řadě musí platit, že nekandiduje ve volbách.

Jak se stát členem?
Okrsková volební komise bude mít 6 členů (zapisovatel + 5 členů).
Stát se členem volební komise lze dvěma způsoby – přihlášením v kanceláři úřadu nebo nominací politickou stranou.

Přihlášení na OÚ – v případě, že kandidující subjekty nezaplní minimální počet stanovených členů,  jmenuje členy sám starosta, vybírá z řad zaměstnanců úřadu nebo z občanů, kteří se přihlásili jako zájemci a splňují podmínky popsané výše.

V případě zájmu o členství v OVK a splňujete podmínky budoucího člena OVK, můžete se přihlásit pomocí formuláře  Přihláška.docx

Vyplněnou přihlášku za člena OVK odevzdejte nejpozději do 8. září 2021, kontaktujte kancelář starosty, Hanu Svádovou, tel. 416 813 230, 725 178 051 nebo emailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jaká je náplň práce členů volební komise?
Náplní práce volební komise je příprava a organizace průběhu voleb, účast na školení, dohlížení na řádný průběh voleb, zapisování přicházejících voličů, musí dbát na pořádek v dané místnosti, a v neposlední řadě dohlíží na správnost a tajnost hlasování. Členové komise zjistí volební výsledky.

Jaká je odměna?
Jednorázová odměna náleží za výkon funkce volební komise každému členovi. Jak je vysoká?
Předseda komise – 2.200,- Kč
Místopředseda komise – 2.100,- Kč
Člen komise – 1.800,- Kč

Dostanu volno v práci?
Ze zákona má člen volební komise, který je zároveň zaměstnancem, nárok na pracovní volno a náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Jeho zaměstnavatel se může poté obrátit na obecní úřad a požádat o refundaci. Pokud člen volební komise pracuje jako OSVČ, má nárok na náhradu ušlého výdělku v maximální výši 340 Kč za den po prokázání své činnosti, například předložením výpisu z živnostenského rejstříku.

V obou případech členům komise naleží i uvedená jednorázová odměna.

 


Vytisknout   E-mail