Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství 2023

Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, je zaveden a vybírán poplatek ve výši 600,- Kč/ 1 osoba, splatný do 31. 3. nebo ve dvou splátkách do 30. 6. kalendářního roku. Poplatek hradí fyzická osoba, která je přihlášena v  obci  k  trvalému  pobytu  a  vlastník  nemovité  věci  zahrnující  byt,  rodinný  dům  nebo  stavbu  pro  rodinnou  rekreaci (600,- Kč za nemovitost), ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je v k. ú. obce.

Osvobozeny od poplatku jsou děti do 1 roku věku.

Úleva pro poplatníky starší 75 let věku ve výši 300,- Kč.

Úhrada místního poplatku:

  • převodem na číslo účtu 292849638/0300, ČSOB Roudnice nad Labem,
  • variabilní symbol - prvních šest čísel rodného čísla /u nemovitosti číslo popisné nebo číslo evidenční
  • v hotovosti i kartou v kanceláři úřadu - do 31. března nebo ve dvou splátkách do 30. června kalendářního roku
     

Četnost vývozů: 1 x za 14 dnů v určený svozový den, sudý čtvrtek.
Zároveň žádáme, aby sběrné nádoby byly vystaveny již od 06:00 hodin.
Tyto nádoby jsou majetkem poplatníka.
Sběrné nádoby – kontejnery 1.100 l budou vyváženy 1 x za týden, ve středu, nádoby jsou majetkem svozové firmy, kontejnery nezamykejte.
Sběrné nádoby na tříděný odpad - papír, sklo a plasty jsou na stanovištích: u rybníka, u školy, v sídlišti, u vodárny a na sběrném dvoře.

 


Vytisknout   E-mail