Aktuální informace obce
Výluka a omezení provozu Tisk Email
Napsal uživatel Hana Svádová   
Pondělí, 25 Květen 2020 15:52

Od 1. června 2020 07:15 hodin do 5. 6. 2020 15:35 hodin  výluka vlaků na úseku Vraňany Horní Beřkovice Straškov a zpět. Nahrazení náhradní autobusovou dopravou. Dojde i k uzavírce pozemní komunikace, objížďka přes Cítov.

 
INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY Tisk Email
Napsal uživatel Hana Svádová   
Středa, 06 Květen 2020 15:23

Provozovatel distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,  informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060707200:

Horní Beřkovice, Podřipská č.p. 2282838595127

Dne Od Do
26.05.2020 7:30 15:30

 www.cezdistribuce.cz/odstavky.

Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

Aktualizováno Středa, 06 Květen 2020 15:30
 
Kadeřnictví - dům služeb Tisk Email
Napsal uživatel Adam Lekeš   
Středa, 06 Květen 2020 09:43

Kadeřnictvní - Brůžová Libuše (dům služeb) oznamuje, že od 11.5.2020 bude opět otevřené a to:

Po., Út., St., Pá. - dámské kadeřnictví - POUZE NA OBJEDNÁNÍ.

Čtvrtek - pánské a dětské kadeřnictví - 12°° - 15:30 hodin.

Telefonické objednávky na čísle: 603 867 554

!!! VSTUPUJTE POUZE JEDNOTLIVĚ !!!

Aktualizováno Středa, 06 Květen 2020 09:45
 
Sdělení Tisk Email
Napsal uživatel Hana Svádová   
Středa, 29 Duben 2020 10:11

Vážení občané,
v souvislosti s nákazou COVID 19 byla spuštěna aplikace Mobilní Rozhlas.
Zaregistrovaní dostávají důležité informace a instrukce, jak se zachovat
Registrujte se zdarma ( e-mail a mobilní telefon) na:

https://obechorniberkovice.mobilnirozhlas.cz/registrace

nebo písemně, vytištěním a vyplněním letáku 

registracni-letak-Horní_Beřkovice-standard

Registrace občanům zajistí informace o důležitých aktivitách a v tuto chvíli byla aplikace zřízena pro účely krizové komunikace. Vytvořený účet bude sloužit pro komunikaci i v budoucnu.
Co vám přinese registrace do Mobilního Rozhlasu?
• Novinky z úřadu přímo do telefonu
• Upozornění na krizové situace - výpadky energií, blížící se vichřice, dopravní uzavírky, atd.
• Pozvánky na sportovní a kulturní akce
• Účast ve veřejných anketách
Informace: Hana Svádová, 725 178 051
Mobilní aplikace:
Android: bit.ly/MR android
iOS: bit.ly/MR ios

  

 

Aktualizováno Středa, 29 Duben 2020 10:34
 
Vývoz popelnic - TKO Tisk Email
Napsal uživatel Hana Svádová   
Čtvrtek, 25 Květen 2017 12:42

Informace pro občany:

Odvoz popelnic s komunálním odpadem ve svozové dny probíhá od 06.00 hodin.

Aktualizováno Středa, 06 Květen 2020 06:42
 
Sběrný dvůr Tisk Email
Napsal uživatel Hana Svádová   
Pondělí, 27 Duben 2020 12:57

Do odvolání je z důvodu rekonstrukce silnice uzavřen Sběrný dvůr, od 28. 4. 2020.

 
Informační zpravodaj PID Tisk Email
Napsal uživatel Hana Svádová   
Čtvrtek, 23 Duben 2020 09:14

Další vydání Informačního zpravodaje PID, ve kterém se dočtete následující informace:

- Obnovení prodeje a kontroly jízdenek PID v příměstských autobusech
- Zahájení turistické sezony na železnici se odkládá, vlaky pro výletníky zatím nevyjedou
- Doporučení jak cestovat dopravními prostředky PID v době nouzového stavu
- Kde získat informace o aktuálním provozu PID
- Odložení plánovaných integrací PID ve Středočeském kraji
- Rekordní obnova: 373 nových autobusů PID za rok 2019

Info_PID_2020-08

 
Nařízení vlády Tisk Email
Napsal uživatel Hana Svádová   
Čtvrtek, 09 Duben 2020 17:14

Sledujte aktuální pravidla:

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

Aktualizováno Čtvrtek, 09 Duben 2020 17:16
 
Sběrný dvůr Tisk Email
Napsal uživatel Hana Svádová   
Středa, 08 Duben 2020 13:51

Od 7. 4. 2020 je opět otevřen Sběrný dvůr Horní Beřkovice.

(oznámení provozovatele FCC BEC, s.r.o., Lovosice)

Provozní doba:
Úterý a čtvrtek: 15°° - 17°° hod.
Sobota: 10°° - 14°° hod.

Aktualizováno Středa, 08 Duben 2020 15:49
 
Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/21 MŠ Horní Beřkovice Tisk Email
Napsal uživatel Hana Svádová   
Pondělí, 06 Duben 2020 10:07

Vzhledem k mimořádné situaci jsme nuceni omezit počet lidí scházejících se na jednom místě, a proto musíme přistoupit k následujícím opatřením.

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne od 2.5.-16.5.2020

Nejlépe bezkontaktně - poštou nebo vhozením dokumentů do schránky MŠ. V individuálních případech je možné osobně po telefonické dohodě na tel. 734 278 651.

Den otevřených dveří se ruší!!!

Při zápisu postupujte níže popsaným způsobem:
1. Vytiskněte si "Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání školní rok 2020/21"
2. Vytiskněte si "Evidenční list pro dítě v mateřské škole"
3. Seznamte se s "Kritérii pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání"
4. Dokumenty vyplňte a podepište
5. Evidenční list dítěte - Vyjádření lékaře - přiložte kopii očkovacího průkazu dítěte a čestné prohlášení dle vzoru níže
Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a
2. doloží kopii očkovacího průkazu.
Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen.
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
Další informace
Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.
Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.
Vzor textu čestného prohlášení k očkování:
Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
Příloha: kopie očkovacího průkazu
Podpis zákonného zástupce
6. Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.
Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
V případě probíhající stavby rodinného domu na území obce Horní Beřkovice přiložte také rozhodnutí o vydání stavebního povolení (ředitelka mateřské školy musí ověřit údaje a ihned po ověření dojde ke skartování těchto kopií).
7. Vždy uveďte e-mail, telefonní číslo. Vaše žádost bude zaevidována a e-mailem dostanete identifikační číslo, které Vám bude přiděleno.
8. Ředitelka mateřské školy bude při přijímání dětí postupovat dle kritérií pro přijímání dětí a dále v souladu se správním řádem.
9. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zveřejněno do 30-ti dní - v budově MŠ na veřejně přístupném místě a také na našich webových stránkách.
10. V případě nejasností a dotazů pište na email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , uveďte vždy telefonní číslo na kterém Vás mohu kontaktovat.
11. Adaptační rodičovská schůzka proběhne ihned jak to situace umožní.
12. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31.8.2020 dovrší věku 5-ti let.
13. Výše úplaty na školní rok 2020/21 - 600,- Kč/měsíc/dítě (netýká se povinného předškolního vzdělávání)
Děkujeme Vám za pochopení!!!

MŠ_evidencnilist_1_(1)

MŠ_evidencnilist_1_(2)

MŠ_kritéria

MŠ_prihlaska-ms_(1)

Aktualizováno Pondělí, 06 Duben 2020 10:11
 
Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie Tisk Email
Napsal uživatel Hana Svádová   
Středa, 01 Duben 2020 15:46

SOTPR-nakladani_s_odpady_koronavirus-20200330

Leták - Ministerstvo životního prostředí ČR

 
‼️RUŠÍ SE ZKOUŠKA SIRÉN Tisk Email
Napsal uživatel Hana Svádová   
Pondělí, 30 Březen 2020 15:14

Pravidelná měsíční zkouška sirén, která se koná vždy první středu v měsíci, bude ve středu 1. dubna 2020 zrušena z důvodu mimořádného stavu vyhlášeného vládou v souvislosti s koronavirem.

O zrušení akustické zkoušky koncových prvků varování a vyrozumění rozhodl generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky genpor. Ing. Drahoslav Ryba.

Není to poprvé, kdy se zkouška sirén ruší. Bylo tomu tak například při povodních v roce 2009 a 2013 nebo při návštěvě amerického a ruského prezidenta v roce 2010. Cíl je jediný, nevyvolávat paniku.

 
Aktuální informace Tisk Email
Napsal uživatel Hana Svádová   
Středa, 18 Březen 2020 14:59

Dnešním usnesením vlády se zakazuje občanům vycházet bez pokrývky nosu a úst. Nařízení platí od půlnoci z 18. na 19. března. Jako ochranné prostředky poslouží roušky, ústenky, ale i šátky nebo šály

Vláda v návaznosti na předchozí opatření vydala 15. března usnesení, ve kterém zakazuje volný pohyb osob na území České republiky s výjimkou:

cest do zaměstnání a výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými, cest nezbytně nutných k obstarání základních životních potřeb (např. nákup, pošta, banka, čerpací stanice), cest do zdravotnických zařízení včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých a zařízení veterinární péče,cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,pobytu v přírodě nebo parcích, pohřbů.

Aktualizováno Pátek, 27 Březen 2020 16:39
 
Regulace v dopravě Tisk Email
Napsal uživatel Hana Svádová   
Pondělí, 16 Březen 2020 17:34

200316_Hejtman_NAŘÍZENÍ-REGULAČNÍ_OPATŘENÍ_V_DOPRAVĚ

Aktualizováno Pondělí, 16 Březen 2020 17:35
 
Informace Tisk Email
Napsal uživatel Hana Svádová   
Pondělí, 16 Březen 2020 10:55

alt

Aktualizováno Středa, 18 Březen 2020 20:30
 
Oznámení Tisk Email
Napsal uživatel Hana Svádová   
Sobota, 14 Březen 2020 13:31

Vzhledem ke stále se zpřísňujícím opatřením
s okamžitou platností tj. od 14.3.2020 do odvolání,
budou služby Veterina Beřkovice POUZE po telefonické
dohodě na čísle 731411293.

Operační dny zůstávají zachované.

Zásoby léků pro kardiaky, epileptiky, cukrovkáře máme dostatečné.

Čeká-li Vašeho mazlíka roční přeočkování - lze jej odložit až o 60 dní (např. byl-li očkován 1.3.2019 ---- přeočkovat můžeme 1.3.2020 až 1.5.2020).
Pokud i tak budete chtít pejska či kočičku oočkovat, stačí se objednat :)

Zvířata, která mají přijít na přeočkování ( v očkovacím průkaze je napsáno za 3-4 týdny, případně konkrétní den) by měla lhůtu dodržet, aby očkování fungovalo. Nemáte-li již termín objednán, je nutné zavolat předem.

Opatření zavádíme především proto,aby nedocházelo k setkávání více jedinců u nás v ordinaci a před ní.

Důrazně žádám,aby se zvířetem přišel na ošetření pouze jeden ZDRAVÝ člověk (pokud je zvíře ovladatelné)! Skupiny lidí nebudu do ordinace vpouštět.

Zvířata klientů s příznaky respiračních onemocenění nebudu ošetřovat!

Děkuji za pochopení.

Za případné sdílení příspěvku předem děkuji.

Pevné zdraví a nervy přeje Veterina Beřkovice

 
Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Tisk Email
Napsal uživatel Hana Svádová   
Pátek, 13 Březen 2020 09:25

V příloze této naleznete informace MŠMT k vyhlášenému nouzovému stavu:

Informace_k_nouzovému_stavu

 

 
Úpravy autobusových linek Tisk Email
Napsal uživatel Hana Svádová   
Pátek, 13 Březen 2020 08:39

V návaznosti na „MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ“ Ministerstva zdravotnictví ČR, které bylo vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem (zákaz vzdělávání ve všech typech škol) si Vás dovoluji seznámit s navazujícími opatřeními linek Dopravy Ústeckého kraje.

Od 16. 3. 2020 (pondělí) bude zaveden prázdninový provoz autobusové dopravy DÚK.
Na železnici provoz zatím beze změn. Pro provoz MHD sledujte informace jednotlivých MHD.

Pakliže se podaří realizovat změna i na straně informačních systémů, bude správné informování cestujících zajištěno i tam, tj. např. ve vyhledávači a v databázi jízdních řádů na www.dopravauk.cz a např. www.idos.cz.

Informační letáky v příloze:

Informační_plakát_A4_-_Informace_o_redukci     Informační_plakát_A4_-_Linky_s_redukcí 

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje
 

Aktualizováno Pátek, 13 Březen 2020 08:40
 
Mimořádné opatření Tisk Email
Napsal uživatel Hana Svádová   
Úterý, 10 Březen 2020 15:21

Ministerstvo zdravotnictví dnes přijalo mimořádné opatření podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jímž k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 zakázalo s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

V podmínkách obcí se tento zákaz typicky vztahuje na slavnosti konané v souvislosti se svatbami či shromáždění konaná v souvislosti s pohřby, pokud by se jich mělo účastnit více než 100 osob.

 MZDr_-_zákaz

Aktualizováno Úterý, 10 Březen 2020 15:22
 
Informace ČEZ Tisk Email
Napsal uživatel Hana Svádová   
Pondělí, 13 Leden 2020 17:47

Bez štávy https://bezstavy.cz 

Portál pro nahlášení nebo ověření poruchy dodávky elektřiny. V příloze  leták.

bezstavy_2019_letak

Aktualizováno Pondělí, 13 Leden 2020 17:50
 
« ZačátekPředchozí12DalšíKonec »

Strana 1 z 2

Úřední deska - nové dokumenty

Vyvěšeno:
25.5.2020
Kategorie:
Veřejné vyhlášky, oznámení

Vyvěšeno:
25.5.2020
Kategorie:
Veřejné vyhlášky, oznámení

Vyvěšeno:
18.5.2020
Kategorie:
Dražební vyhlášky

Vyvěšeno:
12.5.2020
Kategorie:
Veřejné zasedání

Vyvěšeno:
4.5.2020
Kategorie:

Informace o úřadu

Pracovní doba

Pondělí: 7.00 - 17.00 (úřední den)
Úterý: 7.00 - 15.30  
Středa: 7.00 - 17.00 (úřední den)
Čtvrtek: 7.00 - 15.30  
Pátek: 7.00 - 12.00  

Polední přestávka

12.30 - 13.00


Adresa:

Obec Horní Beřkovice

Podřipská 13, 411 85, Horní Beřkovice 

Telefon: 416 813 230

starosta@obechorniberkovice.cz
kancelar.uradu@obechorniberkovice.cz
uctarna@obechorniberkovice.cz
matrika@obechorniberkovice.cz


Bankovní spojení:

KB Roudnice n. L.

7424471/0100


Datová schránka
:
ur6brrf


Pověřenec GDPR

Ing. Jana Chládková
Telefon 739 605 925
e-mail:chladkovagdpr@gmail.com


Více kontaktů ZDE

Anketa

Chcete zde více informací?