Zápis do 1. třídy Tisk Email
Čtvrtek, 08 Leden 2015 13:14

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2015/2016

Vážení rodiče, rádi bychom Vám poskytli nejdůležitější informace týkající se průběhu zápisu do 1. třídy.

Zároveň Vám děkujeme, že jste si vybrali pro vzdělávání Vašeho dítěte naši školu.

V souladu s § 36 odst.4 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zápis do 1.třídy Základní školy Horní Beřkovice koná 10.února 2015 (úterý) od 13,00 do 16,00 v budově školičky.

S sebou:

Ø     rodný list dítěte,

Ø     občanský průkaz

 

Dokumenty k zápisu:

Ø     Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Ø     Zápisní list

Ø     Popř. Žádost o odklad povinné školní docházky

Ø     Formuláře musí být podepsány oběma rodiči

Všechny dokumenty je možné vyplnit předem v ředitelně ZŠ Horní Beřkovice, nebo přímo na místě u zápisu. (Dokumenty jsou k dispozici na našich webových stránkách.)

Důležité informace:

Ø     Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2015 6 let.

Ø     Dítě, které mělo minulý školní rok odklad, se k zápisu také dostaví.

Ø    Pokud budete žádat odklad, dostavte se s dítětem k zápisu, kde dostanete další informace.

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhodne ředitelka  školy a 17.2.2015 seznam registračních čísel přijatých dětí zveřejní na webových stránkách školy a na nástěnce u hlavního vchodu školy .

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání s Vámi i s Vaším dítětem.

Mgr. Marcela Sekerová

V Horních Beřkovicích

8.1.2015

Aktualizováno Středa, 11 Únor 2015 15:16
 

Informace o úřadu

Pracovní doba

Pondělí: 7.00 - 17.00 (úřední den)
Úterý: 7.00 - 15.30  
Středa: 7.00 - 17.00 (úřední den)
Čtvrtek: 7.00 - 15.30  
Pátek: 7.00 - 12.00  

Polední přestávka

12.30 - 13.00


Adresa:

Obec Horní Beřkovice

Podřipská 13, 411 85, Horní Beřkovice 

Telefon: 416 813 230

starosta@obechorniberkovice.cz
kancelar.uradu@obechorniberkovice.cz
uctarna@obechorniberkovice.cz
matrika@obechorniberkovice.cz


Bankovní spojení:

KB Roudnice n. L.

7424471/0100


Datová schránka
:
ur6brrf


Pověřenec GDPR

Ing. Jana Chládková
Telefon 739 605 925
e-mail:chladkovagdpr@gmail.com


Více kontaktů ZDE