Náklady na likvidaci odpadů v roce 2021

Náklady na likvidaci odpadů v roce 2021:

S platností nového Zákona o odpadech je obec povinna informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu - odkaz "Sběrný dvůr".

Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému.  

Odpad_finanční_náklady_2021.ods.pdf


Vytisknout   E-mail