Oficiální stránky obce Horní Beřkovice

Image

Oficiální stránky obce
Horní Beřkovice

Infomace o úřadu

Samospráva

Úřední deska

Služby obce

Přehled aktualit z naší obce

Novinky na úřední desce

VOLBY 2022 - Oznámení o době a místě konání voleb
31.08.2022 Oznámení
Úřad pro zastupování státu - aktualizace seznamu
25.08.2022 Výzvy
Rozpočtové opatření č. 3 / 2022
25.07.2022 Rozpočet
VOLBY 2022 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
22.07.2022 Oznámení
Rozpočtové opatření č. 1 a č. 2 / 2022
27.06.2022 Rozpočet

Základní informace o naší obci

Obec Horní Beřkovice

Podřipská 13

411 85  Horní Beřkovice

číslo účtu: 292849638/0300 vedený u ČSOB a.s.

IČO 00263621

ÚŘEDNÍ HODINY OD 15. 2. 2021

V souladu s aktuálním usnesením Vlády ČR bude omezen provoz Obecního úřadu Horní Beřkovice. Návštěvy jsou možné pouze v uvedených úředních hodinách. Opatření platí do odvolání.

Pondělí 7:00 - 17:00
Středa 7:00 - 17:00
Polední přestávka 12:30 - 13:00

Telefon:
416 813 230
kancelář úřadu

416 873 560
matrika

 Datová schránka:
ur6brrf

Obec Horní Beřkovice

Podřipská 13

411 85  Horní Beřkovice

číslo účtu: 292849638/0300 vedený u ČSOB a.s.

IČO 00263621

ÚŘEDNÍ HODINY OD 15. 2. 2021

V souladu s aktuálním usnesením Vlády ČR bude omezen provoz Obecního úřadu Horní Beřkovice. Návštěvy jsou možné pouze v uvedených úředních hodinách. Opatření platí do odvolání.

Pondělí 7:00 - 17:00
Středa 7:00 - 17:00
Polední přestávka 12:30 - 13:00

Telefon:
416 813 230
kancelář úřadu

416 873 560
matrika

 Datová schránka:
ur6brrf

Samospráva naší obce

VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018 - 2022

Zdeněk Antoš  starosta e-mail
MUDr. Martina Adámková  zastupitel e-mail
Petr Braunstein zastupitel, člen rady obce  
Jakub Buřil zastupitel  
Pavla Danilovová zastupitel, člen rady obce  
Ing. Jaroslav Hauptvogel zastupitel, člen rady  
Jaroslava Kratochvílová zastupitel  
Ing. Jaroslav Křepínský místostarosta  
MVDr. Hana Miškaninová zastupitel   
Jiří Neugebauer zastupitel   
Dana Němcová zastupitel   
Miroslav Němec zastupitel   
Lenka Petrová zastupitel   
Jiří Polák zastupitel   
Petra Poláková zastupitel   

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 30. 10. 2018 zřídilo tyto výbory – podle § 84 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.


Finanční výbor

 • Předseda: Petra Poláková
 • Členové: Ing. Jaroslav Hauptvogel, Miroslav Němec

 
Kontrolní výbor

 • Předseda: MUDr. Martina Adámková
 • Členové: Jakub Buřil, MVDr. Hana Miškaninová

Rada obce na svém zasedání dne 19. 11. 2018 zřídila tyto komise - podle § 102 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.


Stavební a zemědělská komise

 • Předseda: Jiří Polák
 • Členové: Petr Braunstein, Radek Rivola, Ing. Milan Zelený

 
Sociální a bytová komise

 • Předseda: Dana Němcová
 • Členové: Pavla Danilovová, Jaroslava Kratochvílová

 

Komise pro kulturu, děti, mládež a sport

 • Předseda: Jakub Buřil
 • Členové: Miroslav Němec, Jiří Neugebauer, Lenka Petrová

Plán_rozvoje_sportu_HB_2021-2025.pdf

 

Aktuální složení Rady obce Horní Beřkovice:

 • Zdeněk Antoš
 • Ing. Jaroslav Křepínský
 • Petr Braunstein
 • Pavla Danilovová
 • Ing. Jaroslav Hauptvogel

Aktualizaci této stránky připravujeme.

 

Termíny k uzavírání manželství u matričního úřadu  na rok 2022, schválené Radou obce Horní Beřkovice, Usnesení 4/RO 9. 11. 2021:

15. 1. 12. 2.  12. 3. 9. 4. 21. 5.  4. a 18. 6.
16. a 30. 7. 13. a 27. 8. 10. a 24. 9. 15. 10. 12. 11. 3. 12.

 
Stanovené místo - zasedací místnost OÚ Horní Beřkovice. V ostatní dny (pondělí – pátek), tzn. mimo „stanovenou dobu“, dle dohody. 

 
Nová legislativa

Informace pro občany o nových práních úpravách naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR (↗).

 
Spádovost

Do matričního obvodu Horní Beřkovice spádově patří tyto obce: Ctiněves, Černouček, Horní Beřkovice, Kostomlaty pod Řípem, Libkovice pod Řípem, Mnetěš a Vražkov. Pro tyto obce vede matriční úřad knihy narození, manželství a úmrtí.

 
Na matričním úřadě v Horních Beřkovicích mimo jiné:

 • vedeme matriční knihy církve katolické a evangelické do r. 1949,
 • vyhotovujeme matriční doklady a duplikáty matričních dokladů osob narozených, oddaných a zemřelých v našem matričním obvodu,
 • ověřujeme podpisy,
 • ověřujeme fotokopie listin,
 • vydáváme rozhodnutí k žádostem o povolení změny jména nebo příjmení u žadatelů, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v našem matričním obvodu,
 • přihlašujeme občany k trvalému pobytu v Horních Beřkovicích,
 • poskytujeme služby CZECH POINTu.

 
Dokumenty matriky

Zaměstnanci obce Horní Beřkovice jsou následující pracovníci:

 Jméno  Pracovní náplň
 Marcela Křepínská  financování, rozpočet, účetní evidence, daňové povinnosti
 Hana Svádová  kancelář starosty, matriční úřad, silniční správní úřad, vodoprávní úřad, ochrana přírody, opatrovnictví, volby, Czech POINT
 Radka Svobodová  matriční úřad, evidence obyvatel, agenda PAM, Czech POINT
 Zdeněk Hlaváček  technické služby
 Alena Němcová  úklid

Územní plán Horní Beřkovice naleznete v sekci: Úřední deska - územní plán - archiv.

Úřední deska  

OBECNÍ ÚŘAD - Osnova dle zákona č. 106/1999 Sb.

Oficiální název Obecní úřad Horní Beřkovice 
Důvod a způsob založení Ze zákona o obcích č. 128/2000 Sb.  
Organizační struktura Zastupitelstvo / výbory, rada / komise, starosta, zaměstnanci. Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, knihovna.
Kontaktní spojení

Obecní úřad Horní Beřkovice, Podřipská 13, 411 85 Horní Beřkovice, IDDS  ur6brrf

Platby Platby v hotovosti, bankovní kartou, převodem na číslo účtu 292849638/0300 ČSOB
IČO 00263621
DIČ Nejsme plátci.
Rozpočet v tomto a předchozím roce Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů jsou zveřejňovány na úřední desce.
Žádosti o informace Na uvedených adresách a telefonech, písemně, nebo osobně v pracovní době OÚ.
Příjem žádostí a dalších podání Kancelář úřadu - lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.
Příjem žádostí a dalších podání Kancelář - lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.
Opravné prostředky

Proti rozhodnutí OÚ se lze odvolat podáním u MěÚ k nadřízenému orgánu v zákonem stanovené lhůtě. Tato lhůta je uvedena vždy v textu rozhodnutí, které je občanu doručeno.

Formuláře K dispozici na OÚ Horní Beřkovice.
Návody pro řešení nejrůznějších životních situací Do matričního obvodu Horní Beřkovice spádově patří tyto obce: Ctiněves, Černouček, Horní Beřkovice, Kostomlaty pod Řípem, Libkovice pod Řípem, Mnetěš a Vražkov. Pro tyto obce vede matriční úřad knihy narození, manželství a úmrtí.

 
Na matričním úřadě v Horních Beřkovicích mimo jiné:

 • vedeme matriční knihy církve katolické a evangelické do r. 1949,
 • vyhotovujeme matriční doklady a duplikáty matričních dokladů osob narozených, oddaných (Uzavření manželství) a zemřelých v našem matričním obvodu,
 • ověřujeme podpisy,
 • ověřujeme fotokopie listin,
 • nahlášení ztráty CP,
 • přijímáme žádosti o výpis z rejstříku trestů,
 • vydáváme rozhodnutí k žádostem o povolení změny jména nebo příjmení u žadatelů, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v našem matričním obvodu,
 • přijímáme žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR osob přihlášených k trvalému pobytu v našem matričním obvodu,
 • přihlašujeme občany k trvalému pobytu v Horních Beřkovicích.

 
Nejdůležitější předpisy:

Předpisy, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí - kancelář OÚ, webové stránky.

Sbírky zákonů a právní normy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ, poskytujeme možnost okopírování potřebných norem občanům proti úhradě.

Sazebník úhrad za poskytování informací - není vydán.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za  předchozí kalendářní rok o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací se zveřejňuje na úřední desce.

Parcely ve vlastnictví obce záměrem schválené k prodeji lokality U HŘBITOVA, U VODÁRNY, V LUKÁCH - realizováno. 

https://www.hlidacstatu.cz/Dotace/Hledat?Q=00263621&order=1&Page=2Projekt:

"Dětské hřiště a Fit park v obci Horní Beřkovice" 

byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu

Ministerstva pro místní rozvoj 

 

 

mmr logo

 

Název projektu Dětské hřiště a Fit park v obci Horní Beřkovice
Název programu Podpora regionů 2019+
Kód programu 117D8210A1868
Datum podpisu 16. 3. 2021
Celková částka 409 990 Kč
Rozhodnutí
Rok
2020 409 990 Kč Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 Projekt: Oprava místních komunikací v Horních Beřkovicích byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 

mmr logo

www.mmr.cz (↗)

 

Název projektu Oprava místních komunikací v Horních Beřkovicích
Název programu Podpora rozvoje regionů 2019+
Kód programu 117D8210A1868
Datum podpisu 5. 11. 2020
Celková částka 1 490 036 Kč
Rozhodnutí
Rok
2020 1 490 036 Kč Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 Projekt: Víceúčelové hřiště u Základní školy v Horních Beřkovicích byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 

mmr logo

www.mmr.cz (↗)

 

Název projektu Víceúčelové hřiště u Základní školy v Horních Beřkovicích
Název programu Podpora obnovy sportovní infrastruktury
Kód programu 117D8210B
Datum podpisu 09.04.2020
Celková částka 2 756 877 Kč

Rozhodnutí
Rok 
2020        2 756 877 Kč Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 Projekt: Předcházení vzniku komunálního opdadu v obci Horní Beřkovice

predchazeni vzniku komunalniho odpadu • Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením ze dne 29.4.2019 rozhodlo o podpoře JSDHO Horní Beřkovice formou
 • dotace ve výši 300.000 Kč
 • pořízení nového dopravního automobilu

 Název projektu Horní Beřkovice - Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním
Název programu Dotace pro obnovu movitého majetku
Kód programu 014D24100
Datum podpisu 19.12.2019
Celková částka 450 000 Kč
Rozhodnutí
Rok
2019           450 000 Kč Ministerstvo vnitra ČR

  • poskytovatel MZ ČR
 • 1.206.000,- Kč
 • určení: odbahnění rybníka

 Název projektu Oprava komunikace Horní Beřkovice
Název programu Podpora rozvoje regionu
Kód programu 117D815009313
Datum podpisu 18. 3. 2020
Celková částka 531 646 Kč
Rozhodnutí
Rok
2020 531 646 Kč Ministerstvo pro místní rozvojNázev projektu 4 TI Horní Beřkovice
Název programu Podpora výstavby technické infrastruktury
Kód programu 117D51300
Datum podpisu 01.01.2014
Celková částka 200 000 Kč
Rozhodnutí
Rok 
2014            200 000 Kč Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 Název projektu Realizace energetických úspor v objektu Mateřské školy v Horních Beřkovicích
Název programu OP Životní prostředí
Kód programu CZ.1.02
Datum podpisu 28.11.2014
Celková částka 2 727 069 Kč
Rozhodnutí
Rok
2014           121 000 Kč Státní fond životního prostředí ČR
2014        2 057 002 Kč Ministerstvo životního prostředí ČR 
2015           203 528 Kč Ministerstvo životního prostředí ČR 
2015              11 972 Kč Státní fond životního prostředí ČR
2016            315 035 Kč Ministerstvo životního prostředí ČR 
2016              18 531 Kč Státní fond životního prostředí ČR

 Dotace "Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Horní Beřkovice"
Příjemce dotace Obec Horní Beřkovice
Kód projektu CZ.1.02/2.1.00/11.09844
Název projektu Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Horní Beřkovice
Název programu OP Životní prostředí
Kód programu CZ.1.02
Datum podpisu 02.07.2013
Celková částka
2 205 900 Kč
Rozhodnutí
Rok 
2013      122 550 Kč  Státní fond životního prostředí ČR
2013   2 083 350 Kč  Ministerstvo životního prostředí ČR 

   • poskytovatel: KÚ ÚK Ústí nad Labem - POV
  • částka: 283 tis. Kč
  • určení: vybudování veřejného osvětlení (parcely RD lokalita U HŘBITOVA) • poskytovatel: KÚ ÚK Ústí nad Labem - Fond vodního hospodářství
 • částka: 2.950 tis. Kč
 • určení: pokládka vodovodu (parcely RD likalita U HŘBITOVA)

  • poskytovatel: SFŽP Praha
 • částka: 90% nákladů cca 2.500 tis. Kč
 • určení: stavba sběrného dvora

  • poskytovatel: KÚ ÚK Ústí nad Labem
 • částka: 21,3 tis. Kč
 • určení: volby do PSPČR
 • čerpání 14,5 tis. Kč rozdíl se vrací KÚ

  • poskytovatel: KÚ ÚK Ústí nad Labem
 • částka: 21,3 tis. Kč
 • určení: volby do ZO
 • čerpání: 12,5 tis. Kč, rozdíl se vrací KÚ

Dokumenty úřadu ke stažení

Služby nabízené v naší obci

Česká pošta

Po, st - 11:00 až 12:00, 13:00 až 18:00
Út, čt, pá - 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Telefon: 416 873 521

Inzerce

Nabízíme prostor pro Vaši inzerci.

Hřbitov

Infomace o hřbitovních místech

Rybník

Provozní deník rybníku

Czech point

Infomace o službě

Zdravotní středisko

Ordinace praktického lékaře, zubaře a chirurgie

Sběrný dvůr

Infomace o obecním sběrném dvoře a provozní době

Sokol

Infomace o místní sokolské župě

Základní škola

Infomace o místní základní škole

Podnikatelé v obci

Infomace a nabídky místních podnikatelů a řemeslníků

Veterina

Veterinární ošetřovna MVDr. Hany Miškaninové

TJ Slovan

Infomace o místním klubu tělovýchovné jednoty

Mateřská škola

Infomace o místní mateřské školce

SDH

Infomace o místním sboru dobrovolných hasičů

Knihovna

Infomace o místní knihovně

Kulturní dům

Informace o provozu místního kulturního domu

Máte dotaz? Využijte náš kontaktní formulář

Vyplňte Vaše jméno
Vyplňte Váš e-mail
Napište text Vaší zprávy