Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
23.02.2023 01.01.2024 ÚZSVM - zveřejnění seznamu nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky
Hana Svádová
22.12.2022 31.03.2024 Svazek obcí Podřipsko - Schválený rozpočet na rok 2023
Hana Svádová
26.09.2022 - Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Hana Svádová
26.07.2012 - Dokumentace Změna č. 6 ÚP SÚ Horní Beřkovice
5