Aktualizace žádostí o byt

Žádost o pronájem bytu musí být aktualizována tak, aby odpovídala skutečnosti. Žadatel má povinnost nahlásit změnu každé rozhodné skutečnosti k posouzení žádosti (např. změna adresy, pobytu, počtu členů domácnosti, získání podnájmu, nájmu,  vlastnictví bytu či domu, apod.).

Žadatel je povinen jedenkrát za 12 měsíců bez vyzvání ( do 30.11. v kalendářním roce) žádost aktualizovat. Není-li tato podmínka splněna, bude žádost vyřazena ze seznamu žadatelů o pronájem bytu, exspirace 12 měsíců. 


Vytisknout   E-mail