Zrušeno - OZV 2007/2 o místním poplatku za užívání veřejného prostransví

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 09.08.2007

Sejmuto: 20.08.2012

Zveřejnil (zodpovídá): 5