OZV 2007/3 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horní Beřkovice

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 09.08.2007

Sejmuto: 20.08.2012

Zveřejnil (zodpovídá): 5