Zrušeno - OZV 2009/4 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2007, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
OZV_2009_4.doc

Vyvěšeno: 19.11.2009

Sejmuto: 05.12.2009

Zveřejnil (zodpovídá): 5