OZV 2011/2 o místním poplatku za užívání veřejného prostrantsví

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 21.04.2011

Sejmuto: 09.05.2011

Zveřejnil (zodpovídá): 5