Zrušená OZV 2011/3 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 21.04.2011

Sejmuto: 09.05.2011

Zveřejnil (zodpovídá): Mgr. Lukáš Záveský