Pozemkový fond ČR zveřejnění nabídky nepronajatého majetku

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 03.02.2011

Sejmuto: 03.05.2011

Zveřejnil (zodpovídá): 5