Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Podřipsko za rok 2010

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 27.04.2011

Sejmuto: 13.05.2011

Zveřejnil (zodpovídá): 5