Oznámení o době a místě konaní voleb

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 07.05.2014

Sejmuto: 22.05.2014

Zveřejnil (zodpovídá): Hana Svádová