Příloha k Pozvánce na 25. valnou hromadu Svazku obcí Podřipska - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2014

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 02.06.2015

Sejmuto: 18.06.2015

Zveřejnil (zodpovídá): Hana Svádová