Úřad pro zastupování státu - Žádost o zveřejnění dokladů

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 02.06.2015

Sejmuto: 18.06.2015

Zveřejnil (zodpovídá): Hana Svádová