Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-2140-0-85/


Vyvěšeno: 10.03.2016

Sejmuto: 25.03.2016

Zveřejnil (zodpovídá): Hana Svádová