Sdružení obcí pro nakládání s odpady zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2015 Zpráva nezávislého auditora příloha č. 1

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 07.04.2016

Sejmuto: 23.04.2016

Zveřejnil (zodpovídá): Hana Svádová