VV opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

příloha k nahlédnutí v kanceláři OÚ


Vyvěšeno: 07.04.2016

Sejmuto: 23.04.2016

Zveřejnil (zodpovídá): Hana Svádová