Pozvánka na jednání 27. valné hromady Svazku obcí Podřipska

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 04.05.2016

Sejmuto: 25.05.2016

Zveřejnil (zodpovídá): Hana Svádová