Informace o místě a době konání voleb

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 20.09.2016

Sejmuto: 08.10.2016

Zveřejnil (zodpovídá): Hana Svádová