Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Podřipsko za rok 2016

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 09.05.2017

Sejmuto: 25.05.2017

Zveřejnil (zodpovídá): Hana Svádová