OZV 1/2018, kterou se zrušuje OZV 2/2002 Řád veřejného pohřebiště

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 14.03.2018

Sejmuto: 30.04.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Hana Svádová