Svazek obcí Podřipsko - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2017

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 14.05.2018

Sejmuto: 01.06.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Hana Svádová