Pozvánka na Valnou hromadu Svazku obcí Podřipsko

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 01.08.2018

Sejmuto: 15.08.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Hana Svádová