Zveřejnění informací dle §36 zák. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu-ochrana odběratele

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
SVS 2018 vodné stočné.pdf

Vyvěšeno: 30.04.2019

Sejmuto: 31.05.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Hana Svádová