Pozvánka na 36. valnou hromadu Svazku obcí Podřipska

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 30.05.2019

Sejmuto: 19.06.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Hana Svádová