Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Podřipsko 2018

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 30.05.2019

Sejmuto: 14.06.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Hana Svádová