Závěrečný účet za rok 2018 "Podřipsko" svazek obcí

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 27.06.2019

Sejmuto: 27.06.2022

Zveřejnil (zodpovídá): Hana Svádová