Krajský úřad Ústeckého kraje - Veřejná vyhláška Oznámení zveřejnění návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje ÚK a vyhodnocení vlivů 2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území (VV URÚ)

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 19.08.2019

Sejmuto: 09.10.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Hana Svádová