Pozvánka na Valnou hromadu Svazku obcí Podřipsko 15. 12. 2020

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 24.11.2020

Sejmuto: 16.12.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Hana Svádová