Pozvánka na Valnou hromadu Svazku obcí Podřipsko 8. 6. 2021

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 19.05.2021

Sejmuto: 09.06.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Hana Svádová