Veřejná vyhláška, Ministerstvo zemědělství ČR - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 01.06.2021

Sejmuto: 18.06.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Hana Svádová