OZV 1/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 21.10.2021

Sejmuto: 06.11.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Hana Svádová