DSO Podřipsko / Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 22.11.2021

Sejmuto: 10.12.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Hana Svádová