OZV 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 25.11.2021

Sejmuto: 11.12.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Hana Svádová