Aktuální informace

Dnešním usnesením vlády se zakazuje občanům vycházet bez pokrývky nosu a úst. Nařízení platí od půlnoci z 18. na 19. března. Jako ochranné prostředky poslouží roušky, ústenky, ale i šátky nebo šály

Vláda v návaznosti na předchozí opatření vydala 15. března usnesení, ve kterém zakazuje volný pohyb osob na území České republiky s výjimkou:

  • cest do zaměstnání a výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
  • nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými, cest nezbytně nutných k obstarání základních životních potřeb (např. nákup, pošta, banka, čerpací stanice), cest do
  • zdravotnických zařízení včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých a zařízení veterinární péče,cest za účelem vyřízení neodkladných úředních
  • záležitostí,pobytu v přírodě nebo parcích, pohřbů.

Vytisknout   E-mail