Uzavírka silnice

Termín:       04.07. – 24.07. 2016

Silnice III/24627 bude uzavřena pro veškerou dopravu v úseku

od křižovatky se silnicí III/24633 směrem na Horní Beřkovice

k hranicím Středočeského a Ústeckého kraje.

Objízdná trasa bude vyznačena po silnici III/24633 a III/24611 přes

obec Spomyšl, dále po silnici III/24628 přes Jeviněves

na území Ústeckého kraje do obce Černouček a po silnici III/24627

na křižovatku se silnicí III/24631 u Horních Beřkovic.

Objízdní trasa bude obousměrná.

 

DIO_16-62_Cnes_24627_schema


Vytisknout   E-mail