Oficiální Úřední deska obce Horní Beřkovice. Úřední deska je členěna do podkategorií, ve kterých jsou dokumenty tříděny dle typu.

  • filtrace dokumentů dle data - požadované datové rozmezí zvolte pomocí polí "Vyvěšeno" a "Sejmuto"
  • filtrace dokumentů dle typu - pro zobrazení dílčích dokumentů zvolte požadovaný typ dokumentu v poli "Odvětví" a stiskněte tlačítko "Hledat",
  • zobrazení archivovaných (sejmutých) dokumentů - zvolte tlačítko "Zobrazit archív dokumentů".

Dokumenty obce Horní Beřkovice
Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
22.02.2021 28.02.2022 Výroční zpráva 2020
Hana Svádová
19.11.2020 30.06.2021 Vývoz TKO I. pololetí 2021
Hana Svádová
21.09.2020 03.10.2020 VOLBY - zřízení telefonního čísla pro hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
Hana Svádová
15.09.2020 30.09.2020 VOLBY 2020 - Oznámení o době a místě konání voleb
Hana Svádová
13.09.2020 29.09.2020 Podřipsko - pozvánka na valnou 29. 9. 2020
Hana Svádová
06.09.2020 03.10.2020 VOLBY 2020 - První zasedání okrskové volební komise
Hana Svádová
23.08.2020 29.09.2020 Podřipsko - Návrh Střednědobého rozpočtového výhledu
Hana Svádová
12.08.2020 03.08.2020 VOLBY 2020 - Poskytnutí informace o počtu a sídle volebního okrsku v obci
Hana Svádová
12.06.2020 27.06.2020 Pozvánka na 30. zasedání Zastupitelstva ÚK
Hana Svádová
04.06.2020 20.06.2020 Zveřejnění Závěrečného účtu ÚK za rok 2019
Hana Svádová
04.05.2020 05.06.2020 SVS, a.s. zveřejnění informací
Hana Svádová
24.02.2020 10.03.2020 Pozvánka na 27.zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje 9. 3. 2020
Hana Svádová
13.01.2020 28.01.2020 Pozvánka na 26. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje 27. 1. 2020
Hana Svádová
20.12.2019 05.01.2020 Veřejnoprávní smlouva o zajištění přestupkové agendy část 1
Hana Svádová
20.12.2019 05.01.2020 Veřejnoprávní smlouva o zajištění přestupkové agendy část 2
Hana Svádová
29.11.2019 10.12.2019 Pozvánka na 25. Zastupitelstvo Ústeckého kraje 9. 12. 2019
Hana Svádová
21.11.2019 11.12.2019 Svazek obcí Podřipsko - Pozvánka na VH 10. 12. 2019
Hana Svádová
11.10.2019 27.10.2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Hana Svádová
19.08.2019 09.10.2019 Krajský úřad Ústeckého kraje - Veřejná vyhláška Oznámení zveřejnění návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje ÚK a vyhodnocení vlivů 2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území (VV URÚ)
Hana Svádová
25.07.2019 06.08.2019 21. zasedání ZÚK
Hana Svádová
27.06.2019 27.06.2022 Závěrečný účet za rok 2018 "Podřipsko" svazek obcí
Hana Svádová
11.06.2019 25.06.2019 20. veřejné zasedání ZÚK 24.6.2019
Hana Svádová
30.05.2019 19.06.2019 Pozvánka na 36. valnou hromadu Svazku obcí Podřipska
Hana Svádová
30.05.2019 14.06.2019 SOP Zpráva o výsledku hospodaření 2018
Hana Svádová
30.05.2019 14.06.2019 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Podřipsko 2018
Hana Svádová
03.05.2019 26.05.2019 Volby do EP 2019 oznámení o době a místě konání voleb
Hana Svádová
30.04.2019 18.05.2019 Pozvánka na jednání 35. valná hromada Svazku obcí Podřipska
Hana Svádová
30.04.2019 31.05.2019 Zveřejnění informací dle §36 zák. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu-ochrana odběratele
Hana Svádová
29.04.2019 14.05.2019 Oznámení o svolání prvního zasedání OVK - volby EP 2019
Hana Svádová
26.04.2019 27.05.2019 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí 2019 - Finanční správa
Hana Svádová
26.04.2019 27.05.2019 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí 2019 - zasílání složenek
Hana Svádová
26.04.2019 27.05.2019 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí 2019 - informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí 2019
Hana Svádová
26.04.2019 27.05.2019 Veřejná vyhláška FÚ - Daň z nemovitých věcí na rok 2019
Hana Svádová
17.04.2019 30.04.2019 19. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Hana Svádová
09.04.2019 26.05.2019 Volby do EP 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Hana Svádová
05.04.2019 20.04.2019 Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
Hana Svádová
01.04.2019 16.04.2019 Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce Horní Beřkovice 2020-2022
Hana Svádová
15.03.2019 03.04.2019 SONO, Želechovice 48, Čížkovice Pozvánka na jednání členské schůze
Hana Svádová
15.03.2019 03.04.2019 SONO, Želechovice 48, Čížkovice Výkaz zisku a ztráty
Hana Svádová
15.03.2019 03.04.2019 SONO, Želechovice 48, Čížkovice Rozvaha
Hana Svádová
15.03.2019 03.04.2019 SONO, Želechovice 48, Čížkovice Zpráva auditora
Hana Svádová
15.03.2019 03.04.2019 SONO, Želechovice 48, Čížkovice Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2021
Hana Svádová
15.03.2019 03.04.2019 SONO, Želechovice 48, Čížkovice Návrh závěrečného účtu v užším rozsahu za rok
Hana Svádová
11.03.2019 26.03.2019 Oznámení OMEXOM GA Energo, s.r.o., stavba nového betonového sloupu
Hana Svádová
20.02.2019 05.03.2019 Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva ÚK
Hana Svádová
18.02.2019 20.03.2019 Oznámení o výběrovém řízení č. ULT/015/2019
Hana Svádová
09.01.2019 31.03.2020 Schválený rozpočet na rok 2019 - Svazek obcí Podřipsko
Hana Svádová
09.01.2019 31.03.2020 Schválené rozpočtové opatření č. 3/2018
Hana Svádová
20.12.2018 04.01.2019 Zápis z jednání členské schůze SONO Čížkovice-Želechovice 48
Hana Svádová
26.11.2018 12.12.2018 VV o možnosti převzít písemnost
Hana Svádová
22.11.2018 12.12.2018 Pozvánka na Valnou hromadu Svazku obcí Podřipsko
Hana Svádová
22.11.2018 12.12.2018 Návrh rozpočtu na rok 2019
Hana Svádová
22.11.2018 11.12.2018 Návrh rozpočtu ÚK na rok 2019
Hana Svádová
22.11.2018 11.12.2018 Pozvánka na 16. zasedání ZÚK
Hana Svádová
17.10.2018 02.11.2018 Veřejná vyhláška - doručení písemnosti
Hana Svádová
21.08.2018 05.09.2018 Volby 2018 ZO, Senát Parlamentu ČRPoskytnutí informace o počtu a sídle volebního okrsku
Hana Svádová
13.07.2018 01.08.2018 Vyhlášení výběrového řízení - oprava komunikace
Hana Svádová
13.07.2018 28.07.2018 výběrové řízení dokument 2 krycí list
Hana Svádová
13.07.2018 28.07.2018 výběrové řízení dokument 3 vzor smlouvy
Hana Svádová
13.07.2018 28.07.2018 výběrové řízení dokument 4 výkaz výměr
Hana Svádová
13.07.2018 28.07.2018 výběrové řízení dokument 5 čestné prohlášení
Hana Svádová
02.05.2018 31.05.2018 Zveřejnění informací §36, odst. 5 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu - ochrana odběratele
Hana Svádová
12.04.2018 27.04.2018 Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva kraje
Hana Svádová
16.01.2018 30.01.2018 Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva kraje
Hana Svádová
13.12.2017 28.12.2017 Usnesení
Hana Svádová
08.12.2017 23.12.2017 SONO oznámení o zveřejnění zápisu z členské schůze konané dne 23.11.2017
Hana Svádová
29.11.2017 14.12.2017 Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva kraje
Hana Svádová
06.11.2017 24.11.2017 Sono pozvánka na členskou schůzi
Hana Svádová
06.11.2017 24.11.2017 Sono hospodaření leden - září 2017
Hana Svádová
06.10.2017 24.10.2017 Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstvakraje
Hana Svádová
02.10.2017 18.10.2017 ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZAŘAZENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ DO SÍTĚ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Hana Svádová
23.08.2017 07.09.2017 POZVÁNKA 7. zasedání Zastupitelstva ÚK
Hana Svádová
12.06.2017 27.07.2017 Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva ÚK
Hana Svádová
09.06.2017 26.06.2017 Závěrečný účet ÚK za rok 2016
Hana Svádová
10.05.2017 30.05.2017 5. zasedání Zastupitelstva ÚK
Hana Svádová
11.04.2017 26.04.2017 Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Hana Svádová
10.04.2017 26.04.2017 Návrh závěrečného účtu 2016
Hana Svádová
10.04.2017 26.04.2017 Příloha k závěrečnému účtu
Hana Svádová
10.04.2017 26.04.2017 fin212
Hana Svádová
10.04.2017 26.04.2017 Rozvaha
Hana Svádová
10.04.2017 26.04.2017 Příloha k výkazům
Hana Svádová
10.04.2017 26.04.2017 Výsledovka
Hana Svádová
10.04.2017 26.04.2017 Zpráva auditora 2016
Hana Svádová
28.03.2017 28.06.2017 ČR - Státní pozemkový úřad Oznámení o zamýšleném převodu pozemek p.č. 344/1
Hana Svádová
05.12.2016 21.12.2016 Zasedání Zastupitelstva ÚK
Hana Svádová
02.12.2016 19.12.2016 Návrh rozpočtu ÚK na rok 2017
Hana Svádová
18.11.2016 07.12.2016 Návrh rozpočtu 2017- Svazek obcí Podřipska
Hana Svádová
10.10.2016 23.10.2016 Komunitní plán, strategický dokument města a ORP Roudnice n.L.
Hana Svádová
10.10.2016 23.10.2016 Komunitní plán je strategický dokument města a ORP Roudnice n.L.
Hana Svádová
10.10.2016 23.10.2016 Komunitní plán je strategický dokument města a ORP Roudnice n.L.
Hana Svádová
20.09.2016 08.10.2016 Informace o místě a době konání voleb
Hana Svádová

Ostatní
Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
13.06.2022 28.06.2022 15. zasedání Zastupitelstva ÚK
Hana Svádová
02.05.2022 03.06.2022 SVS, a.s. - porovnání položek vpočtu ceny
Hana Svádová
11.04.2022 26.04.2022 14. zasedání Zastupitelstva ÚK
Hana Svádová
27.11.2021 14.12.2021 Návrh rozpočtu 2022 ÚK
Hana Svádová
23.08.2021 07.09.2021 9. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Hana Svádová
07.07.2021 13.07.2021 8. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Hana Svádová
19.05.2021 09.06.2021 Pozvánka na Valnou hromadu Svazku obcí Podřipsko 8. 6. 2021
Hana Svádová
22.04.2021 26.04.2021 SVS a.s. Teplice
Hana Svádová
15.03.2021 23.03.2021 5. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Hana Svádová
11.01.2021 26.01.2021 Zveřejnění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 20210
Hana Svádová
18.12.2020 02.01.2022 Podřipsko Rozpočet 2021
Hana Svádová
01.12.2020 17.12.2020 2. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Hana Svádová
24.11.2020 16.12.2020 Pozvánka na Valnou hromadu Svazku obcí Podřipsko 15. 12. 2020
Hana Svádová
22.05.2020 10.06.2020 Svazek obcí Podřipsko - Pozvánka VH 9.6.2020
Hana Svádová
22.05.2020 10.06.2020 SOP příloha 1 Zpráva o přezkoumání hospodaření
Hana Svádová
22.05.2020 10.06.2020 SOP 2 Výkaz zisku a ztrát 2019
Hana Svádová
22.05.2020 10.06.2020 SOP 3 Rozvaha 2019
Hana Svádová
22.05.2020 10.06.2020 SOP 4 Příloha 2019 objemný dokument - zveřejněný na www.svazekpodripsko.cz
Hana Svádová
22.05.2020 10.06.2020 SOP 5 Návrh závěrečného účtu 2019
Hana Svádová
22.05.2020 10.06.2020 SOP 6 Fin 2019 objemný dokument zveřejněný na www.svazekpodripsko.cz
Hana Svádová
30.04.2020 15.05.2020 Návrh závěrečného účtu 2019
Mgr. Lukáš Záveský
10.06.2019 27.06.2019 Návrh závěrečného účtu obce 2018
Hana Svádová
10.06.2019 27.06.2019 Příloha k Návrhu závěrečného účtu obce 2018 Sestava Fin 212 2018
Hana Svádová
10.06.2019 27.06.2019 Příloha k Návrhu závěrečného účtu obce 2018 Rozvaha 2018
Hana Svádová
10.06.2019 27.06.2019 Příloha k Návrhu závěrečného účtu obce 2018 Výsledovka 2018
Hana Svádová
10.06.2019 27.06.2019 Příloha k Návrhu závěrečného účtu obce 2018 - Příloha 2018
Hana Svádová
10.06.2019 27.06.2019 Příloha k návrhu závěrečnému účtu obce 2018 - Příloha k účetní závěrce
Hana Svádová
10.06.2019 27.06.2019 Příloha - zpráva auditora
Hana Svádová
10.06.2019 27.06.2019 audit 1
Hana Svádová
10.06.2019 27.06.2019 audit 2
Hana Svádová
10.06.2019 27.06.2019 audit 3
Hana Svádová
10.06.2019 27.06.2019 audit 4
Hana Svádová
10.06.2019 27.06.2019 audit 5
Hana Svádová
10.06.2019 27.06.2019 audit 6
Hana Svádová
20.07.2018 04.08.2018 Závěrečný účet obce 2017
Hana Svádová
18.05.2018 02.06.2018 Příloha k návrhu závěrečného účtu obce 2017
Hana Svádová
18.05.2018 02.06.2018 Příloha k návrhu závěrečného účtu obce 2017
Hana Svádová
18.05.2018 02.06.2018 Příloha k návrhu závěrečného účtu obce 2017
Hana Svádová
18.05.2018 02.06.2018 Příloha k návrhu závěrečného účtu obce 2017
Hana Svádová
18.05.2018 02.06.2018 Příloha k návrhu závěrečného účtu obce 2017
Hana Svádová
18.05.2018 02.06.2018 Příloha k návrhu závěrečného účtu obce 2017
Hana Svádová
18.05.2018 02.06.2018 Příloha k návrhu závěrečného účtu obce 2017
Hana Svádová
18.05.2018 02.06.2018 Příloha k návrhu závěrečného účtu obce 2017
Hana Svádová
18.05.2018 02.06.2018 Příloha k návrhu závěrečného účtu obce 2017
Hana Svádová
18.05.2018 02.06.2018 Příloha k návrhu závěrečného účtu obce 2017
Hana Svádová
18.05.2018 02.06.2018 Příloha k návrhu závěrečného účtu obce 2017 auditor 4
Hana Svádová
18.05.2018 02.06.2018 Příloha k návrhu závěrečného účtu obce 2017 auditor 3
Hana Svádová
18.05.2018 02.06.2018 Příloha k návrhu závěrečného účtu obce 2017 auditor 2
Hana Svádová
18.05.2018 02.06.2018 Příloha k návrhu závěrečného účtu obce 2017 auditor 1
Hana Svádová
18.05.2018 02.06.2018 Příloha k návrhu závěrečného účtu obce 2017
Hana Svádová
18.05.2018 02.06.2018 Návrh závěrečného účtu obce 2017
Hana Svádová
14.05.2018 30.05.2018 Svazek obcí Podřipska návrh Závěrečného účtu
Hana Svádová
09.05.2017 25.05.2017 Pozvánka na jednání 29. valné hromady svazku obcí Podřipska
Hana Svádová
09.05.2017 25.05.2017 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Podřipsko za rok 2016
Hana Svádová
09.05.2017 25.05.2017 Závěrečný účet za rok 2016 DSO Podřipsko
Hana Svádová
20.03.2017 05.04.2017 Žádost o poskytnutí informace 1/2017,2/2017
Hana Svádová
10.11.2016 22.11.2016 KÚ ÚK 1. zasedání ZK
Hana Svádová
08.11.2016 25.11.2016 SONO - členská schůze
Hana Svádová
07.11.2016 22.11.2016 Žádost o poskytnutí informace 2/2016
Hana Svádová
22.08.2016 06.10.2016 Pozvánka 31. zasedání Zastupitelstva ÚK
Hana Svádová
12.05.2016 27.05.2016 Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04. Dokumenty zveřejněny na www.mzp.cz/cz/uredni_deska
Hana Svádová
04.05.2016 25.05.2016 Pozvánka na jednání 27. valné hromady Svazku obcí Podřipska
Hana Svádová
04.05.2016 25.05.2016 Zpráva o přezkumu 2015 Svazek obcí Podřipska
Hana Svádová
04.05.2016 25.05.2016 Závěrečný účet 2015 Svazek obcí Podřipska
Hana Svádová
04.05.2016 25.05.2016 Obec Dušníky - konkurz ředitel/ka MŠ se školní jídelnou Dušníky
Hana Svádová
03.05.2016 04.06.2016 Zveřejnění informací - SVS výpočet ceny vodného a stočného za rok 2015
Hana Svádová
07.04.2016 23.04.2016 Sdružení obcí pro nakládání s odpady zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2015 dokument č.1
Hana Svádová
07.04.2016 23.04.2016 Sdružení obcí pro nakládání s odpady zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2015 Zpráva nezávislého auditora příloha č. 1
Hana Svádová
07.04.2016 23.04.2016 Sdružení obcí pro nakládání s odpady zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2015 příloha č.2 a)
Hana Svádová
07.04.2016 23.04.2016 Sdružení obcí pro nakládání s odpady zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2015 dokument č.2a)
Hana Svádová
07.04.2016 23.04.2016 Sdružení obcí pro nakládání s odpady zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2015 příloha 2b)
Hana Svádová
07.04.2016 23.04.2016 Sdružení obcí pro nakládání s odpady zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2015 příloha 2c)
Hana Svádová
10.03.2016 25.03.2016 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Hana Svádová
04.03.2016 22.03.2016 Žádost o poskytnutí informace 1/2016
Hana Svádová
02.02.2016 04.03.2016 Veřejná vyhláška - KÚ Středočeského kraje
Hana Svádová
13.01.2016 29.01.2016 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy
155/2016-MZE-15120 Hana Svádová
13.01.2016 29.01.2016 Národní plán povodí Labe
Hana Svádová
13.01.2016 29.01.2016 Národní plán povodí Odry
Hana Svádová
13.01.2016 29.01.2016 Národní plán povodí Dunaje
Hana Svádová
08.01.2016 25.01.2016 Státní pozemkový úřad Rozhodnutí
SPU 660301/2015 Hana Svádová
08.01.2016 25.01.2016 Státní pozemkový úřad
Hana Svádová
30.11.2015 15.12.2015 Pozvánka na 26. zasedání Zastupitelstva
Hana Svádová
30.11.2015 14.12.2015 Zveřejnění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016
Hana Svádová
30.11.2015 14.12.2015 Zveřejnění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016
Hana Svádová
30.11.2015 14.12.2015 Zveřejnění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016
Hana Svádová
23.11.2015 16.12.2015 Návrh rozpočtu Svazku obcí Podřipsko na rok 2016
Hana Svádová
17.07.2015 31.12.2015 MÚ Roudnice nad Labem Nařízení záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Hana Svádová
15.06.2015 29.06.2015 Pozvánka na 23. zasedání ZK
Hana Svádová
11.06.2015 29.06.2015 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2014
Hana Svádová
02.06.2015 18.06.2015 Aktualizovaný seznam - Úřad pro zastupování státu
Hana Svádová
02.06.2015 18.06.2015 Úřad pro zastupování státu - Žádost o zveřejnění dokladů
Hana Svádová
04.05.2015 19.05.2015 Žádost o poskytnutí informace 2/2015
Hana Svádová
17.04.2015 02.05.2015 Žádost o poskytnutí informace 1/2015
Hana Svádová
03.04.2015 20.04.2015 22. zasedání Zastupitelstva ÚK
Hana Svádová
29.01.2015 23.02.2015 Nabídka - knihovnice/knihovník
Hana Svádová
14.01.2015 29.01.2015 Sociálně právní ochrana dětí
Hana Svádová
28.11.2014 15.12.2014 Návrh rozpočtu ÚK 2015
Hana Svádová
03.09.2014 18.09.2014 Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky malého rozsahu " Realizace energetických úspor v objektu mateřské školy v Horních Beřkovicích"
Adam Lekeš
20.08.2014 05.09.2014 Oznámení o zrušení výběrového řízení
Hana Svádová
14.08.2014 29.08.2014 Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky malého rozsahu "Realizace energetických úspor v objektu MŠ Horní Beřkovice"
Hana Svádová
13.06.2014 30.06.2014 Pozvánka 17. zasedání ZÚK
Hana Svádová
06.06.2014 23.06.2014 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2013
Hana Svádová
02.06.2014 18.06.2014 Závěrečný účet obce Horní Beřkovice za rok 2013
Hana Svádová
30.05.2014 10.06.2014 Pozvánka na 16. zasedáníZÚK
Hana Svádová
28.04.2014 14.05.2014 Svazek obcí Podřipsko - Návrh závěrečného účtu
Hana Svádová
28.04.2014 14.05.2014 Svazek obcí Podřipsko - Zpráva o výsledku přezkoumaní hospodaření
Hana Svádová
10.04.2014 26.04.2014 1 Podklady členské schůze SONO
Hana Svádová
10.04.2014 26.04.2014 2
Hana Svádová
10.04.2014 26.04.2014 3
Hana Svádová
10.04.2014 26.04.2014 4
Hana Svádová
10.04.2014 26.04.2014 5
Hana Svádová
10.04.2014 26.04.2014 6
Hana Svádová
10.04.2014 26.04.2014 7
Hana Svádová
10.04.2014 26.04.2014 8
Hana Svádová
26.03.2014 11.04.2014 Mimořádné veterinární opatření
Hana Svádová
19.03.2014 04.04.2014 Konkurs na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky
Hana Svádová
02.12.2013 17.12.2013 Program Valné hromady Svazku obcí Podřipsko
Hana Svádová
02.12.2013 17.12.2013 Návrh Rozpočtu 2014 Podřipsko
Hana Svádová
01.11.2013 16.11.2013 Rozhodnutí str.2
Hana Svádová
01.11.2013 16.11.2013 Rozhodnutí str. 1
Hana Svádová
31.10.2013 18.11.2013 SONO - pozvánka na členskou schůzi
Hana Svádová
31.10.2013 18.11.2013 SONO - hospodaření leden - září 2013
Hana Svádová
31.10.2013 18.11.2013 SONO Rozpočtové opatření č.1
Hana Svádová
31.10.2013 18.11.2013 SONO - rozpočtové provizorium na rok 2014
Hana Svádová
16.10.2013 31.10.2013 Usnesení 156 EX 604/12-101
Hana Svádová
25.09.2013 10.10.2013 Usnesení
Hana Svádová
30.07.2013 14.08.2013 Nařízení Státní veterinární správy
Hana Svádová
13.06.2013 28.06.2013 Pozvánka
Hana Svádová
30.05.2013 26.06.2013 Návrh závěrečného účtu 2012
Hana Svádová
28.05.2013 13.06.2013 MÚ Mělník Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
Hana Svádová
28.05.2013 13.06.2013 MÚ Mělník Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
Hana Svádová
20.05.2013 28.05.2013 Program . Valná hromada Podřipsko
Hana Svádová
29.04.2013 14.05.2013 Zpráva ÚP Spomyšl
Hana Svádová
29.04.2013 14.05.2013 Veřejná vyhláška - ÚP Spomyšl
Hana Svádová
23.04.2013 09.05.2013 Veřejná vyhláška
Hana Svádová
23.04.2013 09.05.2013 veřejná vyhláška strana 2
Hana Svádová
23.04.2013 09.05.2013 Příloha k veřejné vyhlášce
Hana Svádová
22.04.2013 09.05.2013 Podřipsko - zpráva o výsledkupřezkoumání 2012
Hana Svádová
22.04.2013 09.05.2013 Podřipsko - FIN čerpání rozpočtu
Hana Svádová
22.04.2013 09.05.2013 Podřipsko - závěrečný účet 2012
Hana Svádová
05.04.2013 22.04.2013 SONO - pozvánka
Hana Svádová
05.04.2013 22.04.2013 SONO - Závěrečný účet 2012
Hana Svádová
20.02.2013 08.03.2013 Návrh rozpočtu Podřipsko svazek obcí 2013
Hana Svádová
04.12.2012 19.12.2012 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013
5
12.06.2012 27.06.2012 Návrh závěrečného účtu za rok 2011
Hana Svádová
05.06.2012 20.06.2012 Pozvánka na jednání 16. valné hromady svazu obcí Podřipska
Adam Lekeš
19.03.2012 03.04.2012 Územní plán Cítov - veřejná vyhláška
Hana Svádová
19.03.2012 03.04.2012 Zadání územního plánu Cítov
Hana Svádová
01.02.2012 01.05.2012 PF ČR Horní Beřkovice Zveřejnění nabídky nepronajatého majetku
5
14.07.2011 20.08.2012 Krycí list k podání nabídky ZŠ 3
5
14.06.2011 20.08.2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2010
5
27.04.2011 13.05.2011 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Podřipsko za rok 2010
5
04.04.2011 20.08.2012 Návrh závěrečného účtu 2010
5
03.03.2011 20.08.2012 Kominík pro naši obec - vzor smlouvy
5
18.10.2010 20.08.2012 Výsledky voleb Horní Beřkovice
5
04.08.2010 20.08.2012 Volby 2010 doba a konání
5
04.08.2010 20.08.2012 VOLBY 2010 poskytnutí informace
5
04.08.2010 12.08.2012 Volby 2010 stanovení počtu členů VK
5
27.07.2010 20.08.2012 Počet členů OZ 2010 2014
5
07.07.2010 23.07.2010 Záměr obce - prodej pozemku na stavbu RD
5
07.04.2010 08.05.2010 Volby - poskytnutí informace
5
07.04.2010 20.08.2012 VOLBY poskytnutí informace
5
03.04.2010 03.07.2010 Náplň činnosti kontrolního výboru
5
03.04.2010 03.07.2010 Pravomoce zastupitelstva
5
03.04.2010 03.07.2010 Výběrové řízení - rybník
5
03.04.2010 03.07.2010 Změna UPN SU
5
03.04.2010 03.06.2010 Změna územního plánu (mapa 5)
5
16.03.2010 01.04.2010 Prodej pozemku st. p. 260 2
5
10.10.2006 20.08.2012 Exekuční příkaz
5

Zveřejnění v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.
Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
10.06.2022 27.06.2022 KÚ Ústeckého kraje Zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu ÚK na období 2023-2025 a Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2021
Hana Svádová
23.05.2022 22.06.2022 Pozvánka na VH 21. 6. 2022, Návrh závěrečného účtu SOP za rok 2021
Hana Svádová
12.05.2022 28.05.2022 Návrh závěrečného účtu 2021 obce Horní Beřkovice
Hana Svádová
25.11.2021 30.06.2022 Rozpočtové opatření č. 6/2021
Hana Svádová
22.11.2021 10.12.2021 DSO Podřipsko / Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok
Hana Svádová
11.10.2021 31.03.2022 Svazek obcí Podřipsko - Rozpočtové opatření č.1/2021
Hana Svádová
23.09.2021 30.06.2022 Rozpočtové opatření č. 4 a č. 5 / 2021
Hana Svádová
13.07.2021 30.06.2022 Rozpočtové opatření 3/2021
Hana Svádová
23.06.2021 30.06.2022 Schválený Závěrečný účet DSO Podřipsko za rok 2020
Hana Svádová
04.06.2021 21.06.2021 KÚÚK - zveřejnění Střednědobého výhledu Úk 2022-2026 a Závěrečného účtu Úk za rok 2020
Hana Svádová
19.05.2021 30.06.2022 Schválený závěrečný účet obce Horní Beřkovice 2020
Hana Svádová
14.05.2021 30.06.2022 Rozpočtové opatření č. 2/2021
Hana Svádová
01.04.2021 11.05.2021 Návrh závěrečného účtu obce Horní Beřkovice 2020
Hana Svádová
17.03.2021 30.06.2022 Rozpočtové opatření č. 1/2021
Hana Svádová

Veřejné zasedání
Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
07.06.2022 16.06.2022 21. veřejné zasedání ZO
Hana Svádová
24.03.2022 02.04.2022 20. veřejné zasedání ZO
Hana Svádová
15.02.2022 24.02.2022 19. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Horní Beřkovice
Hana Svádová
16.11.2021 25.11.2021 18. veřejné zasedání ZO
Hana Svádová
13.10.2021 21.10.2021 17. zasedání ZO 20.10.2021
Hana Svádová
15.09.2021 23.09.2021 16. veřejné zasedání ZO 22. 9. 2021
Hana Svádová
15.06.2021 24.06.2021 Veřejné zasedání ZO 23. 6. 2021
Hana Svádová
27.04.2021 06.05.2021 Veřejné zasedání ZO 5. 5. 2021
Hana Svádová
03.02.2021 11.02.2021 Veřejné zasedání ZO 10. 2. 2021
Hana Svádová
12.11.2020 20.11.2020 Veřejné zasedání ZO 19. 11. 2020
Hana Svádová
12.05.2020 21.05.2020 10. veřejné zasedání ZO 20. 5. 2020
Hana Svádová
12.02.2020 27.02.2020 9. veřejné zasedání ZO 20. 2. 2020
Hana Svádová
26.11.2019 05.12.2019 8. veřejné zasedání ZO 4. 12. 2019
Hana Svádová
18.09.2019 03.10.2019 7. veřejné zasedání ZO 26. 9. 2019
Hana Svádová
14.06.2019 27.06.2019 6. veřejné zasedání ZO 26. 6. 2019
Hana Svádová
17.04.2019 25.04.2019 5. veřejné zasedání ZO 24. 4. 2019
Hana Svádová
26.02.2019 07.03.2019 4. veřejné zasedání ZO 6. 3. 2019
Hana Svádová
22.01.2019 30.01.2019 3. veřejné zasedání ZO 29. 1. 2019
Hana Svádová
20.11.2018 29.11.2018 2. veřejné zasedání ZO 28. 11. 2018
Hana Svádová
22.10.2018 01.11.2018 Ustavující zasedání ZO 31. 10. 2018
Hana Svádová
14.09.2018 26.09.2018 Veřejné zasedání ZO 25. 9. 2018
Hana Svádová
20.06.2018 29.07.2018 Veřejné zasedání ZO 28. 6. 2018
Hana Svádová
05.03.2018 13.03.2018 Veřejné zasedání ZO 13. 3. 2018
Hana Svádová
04.12.2017 12.12.2017 Veřejné zasedání ZO 11. 12. 2017
Hana Svádová
27.09.2017 05.10.2017 Veřejné zasedání ZO 4. 10. 2017
Hana Svádová
06.06.2017 15.06.2017 Veřejné zasedání ZO 14. 6. 2017
Hana Svádová
28.02.2017 09.03.2017 Veřejné zasedání ZO 8.3.2017
Hana Svádová
03.11.2016 11.11.2016 Veřejné zasedání ZO 10.11.2016
Hana Svádová
04.08.2016 12.08.2016 Veřejné zasedání ZO 11.8.2016
Hana Svádová
18.05.2016 27.05.2016 Veřejné zasedání ZO 26.5.2016
Hana Svádová
19.02.2016 05.03.2016 Veřejné zasedání
Adam Lekeš
16.11.2015 26.11.2015 Veřejné zasedání ZO 25.11.2015
Hana Svádová
16.09.2015 24.09.2015 Veřejné zasedání ZO 23.9.2015
Hana Svádová
17.06.2015 25.06.2015 Veřejné zasedání ZO 24.6.2015
Hana Svádová
21.04.2015 30.04.2015 Veřejné zasedání ZO 29.4.2015
Hana Svádová
17.02.2015 26.03.2015 Veřejné zasedání ZO 25.2.2015
Hana Svádová
26.11.2014 05.12.2014 Veřejné zasedání ZO 4.12.2014
Hana Svádová
27.10.2014 06.11.2014 Ustavující zasedání ZO
Hana Svádová
02.10.2014 09.10.2014 Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Hana Svádová
19.09.2014 04.10.2014 Veřejné zasedání ZO 29.9.2014
Hana Svádová
21.07.2014 31.07.2014 Veřejné zasedání ZO 30.7.2014
Hana Svádová
17.06.2014 26.06.2014 Veřejné zasedání ZO 25.6.2014
Hana Svádová
13.05.2014 21.05.2014 Veřejné zasedání ZO 21.5.2014
Hana Svádová
04.03.2014 19.03.2014 Veřejné zasedání ZO 12.3.2014
Hana Svádová
09.12.2013 17.12.2013 Veřejné zasedání ZO
Hana Svádová
04.11.2013 19.11.2013 Veřejné zasedání ZO 13.11.2013
Hana Svádová
16.09.2013 02.10.2013 Veřejné zasedání ZO
Hana Svádová
11.07.2013 17.07.2013 Mimořádné veřejné zasedání ZO
Hana Svádová
19.06.2013 26.06.2013 Veření zasedání ZO 26.6.2013
Hana Svádová
16.04.2013 25.04.2013 Veřejné zasedání ZO
Hana Svádová
01.03.2013 11.03.2013 Veřejné zasedání ZO 11.3.2013
Hana Svádová
19.02.2013 27.02.2013 Veřejné zasedání ZO
Hana Svádová
10.12.2012 01.11.2021 Veřejné zasedání ZO
Hana Svádová
06.11.2012 01.11.2021 Veřejné zasedání ZO
Hana Svádová
18.09.2012 01.11.2021 Verejné zadedání ZO
Hana Svádová
18.06.2012 27.06.2012 Veřejné zasedání ZO 27.06.2012
Hana Svádová
07.05.2012 17.05.2012 Veřejné zasedání ZO 16.05.2012
Hana Svádová
20.03.2012 28.03.2012 Veřejné zasedání ZO 28.03.2010
Hana Svádová
28.02.2012 20.08.2012 Veřejné zasedání ZO 07.03.2012
5
14.11.2011 20.08.2012 Veřejné zasedání ZO 23.11.2011
5
12.09.2011 20.08.2012 Veřejné zasedání ZO 21.09.2011
5
23.06.2011 20.08.2012 Veřejné zasedání ZO 30.06.2011
5
14.06.2011 20.08.2012 Veřejné zasedání ZO 22.06.2011
5
06.06.2011 20.08.2012 Veřejné zasedání ZO 13.06.2011
5
12.04.2011 20.08.2012 Veřejné zasedání ZO 20.04.2010
Mgr. Lukáš Záveský
16.02.2011 20.08.2012 Veřejné zasedání ZO 23.02.2011
5
08.02.2011 20.08.2012 Veřejné Zasedání ZO 16.02.2011
5
18.11.2010 20.08.2012 Veřejné zasedání ZO 24.11.2010
5
23.08.2010 20.08.2012 Veřejné zasedání ZO 30.08.2010
5
05.03.2010 15.04.2010 Veřejné zasedání ZO 15.03.2010
5

Veřejné vyhlášky, oznámení
Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
26.04.2022 27.05.2022 Finanční úřad pro Ústecký kraj - Hromadný předpis, zpřístupnění k nahlédnutí
Adam Lekeš
01.06.2021 18.06.2021 Veřejná vyhláška, Ministerstvo zemědělství ČR - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
Hana Svádová
22.04.2021 26.04.2021 Finanční úřad - daň z nemovitosti 2021
Hana Svádová
25.05.2020 10.06.2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy MÚ Roudnice nad Labem, odbor dopravy
Hana Svádová
25.05.2020 10.06.2020 Příloha k VV ze dne 25.5.2020
Hana Svádová
27.04.2020 28.05.2020 Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Ústecký kraj, zpřístupnění hromadného předpisu
Hana Svádová
03.04.2020 12.05.2020 Finanční úřad pro Ústecký kraj - hromadný předpisný seznam
Hana Svádová
03.04.2020 04.05.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, Ministerstvo zemědělství
Hana Svádová
04.10.2018 20.10.2018 MÚ Roudnice nad Labem, odbor dopravy - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Hana Svádová
04.10.2018 20.10.2018 MÚ Roudnice nad Labem, odbor dopravy - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - příloha
Hana Svádová
28.03.2018 13.04.2018 KÚ ÚK veřejná vyhláška
Hana Svádová
28.04.2017 29.05.2017 Veřejná vyhláška FÚ ÚK Ústí nad Labem
Hana Svádová
27.04.2017 29.05.2017 Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Ústecký kraj Ústí nad Labem
Hana Svádová
09.03.2017 25.03.2017 MÚ Roudnice nad Labem odbor dopravy Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
Hana Svádová
30.06.2016 16.07.2016 Veřejná vyhláška stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Hana Svádová
30.06.2016 16.07.2016 příloha k VV stanovení místní úpravy provozu
Hana Svádová
23.06.2016 29.06.2016 Veřejná vyhláška, přechodné úpravy provozu
Hana Svádová
23.06.2016 29.06.2016 Veřejná vyhláška, přechodné úpravy provozu PŘÍLOHA
Hana Svádová
26.05.2016 11.06.2016 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Hana Svádová
26.05.2016 10.06.2016 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Hana Svádová
27.04.2016 30.05.2016 Informace FÚ - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu 2016
Hana Svádová
27.04.2016 30.05.2016 Informace FÚ - zasílání složenek 2016
Hana Svádová
27.04.2016 30.05.2016 Veřejná vyhláška - Finanční úřad
Hana Svádová
07.04.2016 23.04.2016 VV opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Hana Svádová
06.05.2015 12.06.2015 Veřejná vyhláška ÚP Cítov
Hana Svádová
04.05.2015 19.06.2015 Oznámení o zrušení řízení o Návrhu územního plánu Horní Beřkovice
Hana Svádová
04.05.2015 19.06.2015 Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení řízení o vydání opatření obecné povahy na ÚP Horní Beřkovice a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
Hana Svádová
04.05.2015 19.06.2015 Návrh opatření obecné povahy o vydání ÚP Horní Beřkovice
Hana Svádová
04.05.2015 19.06.2015 Odůvodnění ÚP textová část
Hana Svádová
04.05.2015 19.06.2015 ÚP textová část
Hana Svádová
04.05.2015 19.06.2015 ÚP 1
Hana Svádová
04.05.2015 19.06.2015 ÚP 2
Hana Svádová
04.05.2015 19.06.2015 ÚP 3
Hana Svádová
04.05.2015 19.06.2015 ÚP 4
Hana Svádová
04.05.2015 19.06.2015 ÚP 5
Hana Svádová
04.05.2015 19.06.2015 ÚP 6
Hana Svádová
30.04.2015 01.06.2015 Finanční úřad pro Ústecký kraj
Hana Svádová
27.04.2015 03.06.2015 Oznámení o zahájení řízení - ÚP
Hana Svádová
16.12.2014 05.01.2015 Dražební vyhláška
Hana Svádová
30.06.2014 16.07.2016 Příloha k VV stanovení místní úpravy provozu
Hana Svádová
27.05.2014 12.06.2014 VV Oznámení o projednání Návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje ÚK v uplynulém období
Hana Svádová
29.04.2014 02.06.2014 Finanční úřad - veřejná vyhláška
Hana Svádová
29.04.2014 02.06.2014 Finanční úřad - informace předpisný seznam
Hana Svádová
29.04.2014 02.06.2014 Finanční úřad - informace zasílání složenek
Hana Svádová
29.04.2014 02.06.2014 Finanční správa
Hana Svádová
25.06.2013 10.07.2013 Opatření obecné povahy Ochranná pásma letiště Vodochody příloha č. 4
Hana Svádová
25.06.2013 10.07.2013 Opatření obecné povahy Ochranná pásma letiště Vodochody příloha č. 3c
Hana Svádová
25.06.2013 10.07.2013 Opatření obecné povahy Ochranná pásma letiště Vodochody příloha č. 3b
Hana Svádová
25.06.2013 10.07.2013 Opatření obecné povahy Ochranná pásma leiště Vodochody příloha č. 3a
Hana Svádová
25.06.2013 10.07.2013 Opatření obecné povahy Ochranná pásma letiště Vodochody příloha č.2
Hana Svádová
25.06.2013 10.07.2013 Opatření obecné povahy Ochranná pásma letiště Vodochody příloha č.1
Hana Svádová
25.06.2013 10.07.2013 Opatření obecné povahy Ochranná pásma letiště Vodochody Veřejná vyhláška
Hana Svádová
21.01.2013 06.03.2013 Veřejná vyhláška Oznámení o projednání Návrju ÚP Horní Beřkovice
Hana Svádová
27.09.2011 13.10.2011 Veřejná vyhláška KÚÚK - Zásady územního rozvoje ÚK
5
30.09.2010 22.11.2010 Veřejná vyhláška - KÚ ÚK Ústí nad Labem
5
29.09.2010 15.10.2010 Veřejná vyhláška FÚ Praha Olena Krasnyanyk
5
28.06.2010 20.08.2012 Veřejná vyhláška Změna č. 6 ÚPN SÚ Horní Beřkovice
5
13.04.2010 13.05.2010 Veřejná vyhláška - změna č. 6 ÚP SÚ
5
03.04.2010 03.07.2010 Změna územního plánu
5

Dražební vyhlášky
Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
04.04.2022 04.05.2022 Dražební vyhláška č.j. 219 DD 00007/22-010
Hana Svádová
18.05.2020 03.06.2020 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
Hana Svádová

Záměry
Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
24.02.2022 12.03.2022 Záměr zřízení věcného břemene
Hana Svádová
24.02.2022 12.03.2022 Záměr zřízení věcného břemene
Hana Svádová
08.06.2021 24.06.2021 Záměr obce - pacht pozemků
Hana Svádová
04.06.2020 20.06.2020 Záměr obce - pronájem komerčních prostor
Hana Svádová
28.04.2020 14.05.2020 Záměr obce - pacht části pozemku
Hana Svádová
28.04.2020 14.05.2020 Záměr obce - prodej části pozemku
Hana Svádová
09.08.2019 26.08.2019 Záměr obce - pronájem ordinace zubního lékaře
Hana Svádová
20.11.2018 06.12.2018 Záměr obce - prodej pozemku
Hana Svádová
03.09.2018 19.09.2018 Záměr obce - pacht pozemků
Hana Svádová
13.08.2018 29.08.2018 Záměr obce - pronájem komerčních prostor
Hana Svádová
13.04.2017 29.04.2017 Záměr obce - pronájem komerčních prostor
Hana Svádová
14.03.2017 30.03.2017 Záměr
Hana Svádová
14.11.2016 30.11.2016 Záměr obce - prodej pozemků
Hana Svádová
12.08.2016 28.08.2016 Záměr obce zřídit služebnost k pozemkům
Hana Svádová
21.04.2016 07.05.2016 Pacht pozemků
Hana Svádová
30.11.2015 16.12.2015 Prodej nemovitosti a části pozemku
Hana Svádová
25.09.2015 12.10.2015 Záměr obce - bezúplatný převod pozemků
Hana Svádová
24.11.2014 10.12.2014 Záměr obce
Hana Svádová
30.09.2014 16.10.2014 Záměr obce prodej pozemků
Hana Svádová
15.08.2014 01.09.2014 Záměr obce pronájem pozemků
Hana Svádová
05.05.2014 21.05.2014 Záměr prodeje pozemku
Hana Svádová
25.10.2013 11.11.2013 Záměr prodeje majetku
Hana Svádová
30.09.2013 16.10.2013 Záměr pronájmu pozemku
Hana Svádová
18.12.2012 03.01.2013 Prodej stavebních parcel
Hana Svádová
20.11.2012 06.12.2012 Záměr - směna pozemků
Hana Svádová
10.07.2012 26.07.2012 Prodej pozemku
Hana Svádová
07.11.2011 20.08.2012 Prodej pozemků st. p.254 2, 254 6, 254 7,218 10, 214 10
5

Oznámení
Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
14.02.2022 01.03.2022 Pozvánka 13. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Hana Svádová
13.01.2022 25.01.2022 12. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Hana Svádová
25.11.2021 14.12.2021 Pozvánka na 11. zasedání ZK ÚK
Hana Svádová
22.11.2021 26.11.2021 Oznámení o konání lovu na divoká prasata
Hana Svádová
22.09.2021 09.10.2021 VOLBY 2021
Hana Svádová
15.09.2021 17.09.2021 VOLBY 2021
Hana Svádová
13.08.2021 09.10.2021 VOLBY 2021 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Hana Svádová
06.05.2021 17.05.2021 Oznámení o uložení písemnosti
Hana Svádová
20.10.2020 20.01.2021 ČR Státní pozemkový úřad
Hana Svádová
22.09.2020 22.03.2022 Policie ČR - vyhlášení popisu věci
Hana Svádová
01.08.2018 15.08.2018 Pozvánka na Valnou hromadu Svazku obcí Podřipsko
Hana Svádová
11.07.2018 18.07.2018 Pozvánka na valnou hromadu Svazku obcí Podřipska
Hana Svádová
09.07.2018 18.08.2018 Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Horní Beřkovice, okres Litoměřice, příspěvková organizace, se sídlem U Školky 306, 411 85 Horní Beřkovice, IČO 72744111.
Hana Svádová
05.06.2018 06.10.2018 VOLBY 2018 -Podávání kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí Zveřejnění potřebného počtu podpisů voličů na peticích
Hana Svádová
14.05.2018 01.06.2018 Pozvánka na VH Svazku obcí Podřipska
Hana Svádová
26.03.2018 10.04.2018 Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky
Hana Svádová
16.01.2018 28.01.2018 VOLBY 2018, Volba prezidenta II. kolo - Informace o době a místě konán
Hana Svádová
11.12.2017 13.01.2018 Pozvánka - první zasedání okrskové volební komise VOLBY 2018
Hana Svádová
11.12.2017 13.01.2018 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta - VOLBY 2018
Hana Svádová
28.11.2017 13.01.2018 VOLBY 2018 - Poskytnutí informace o sídle volebního okrsku
Hana Svádová
22.11.2017 13.12.2017 Pozvánka na valnou hromadu Svazku obcí Podřipsko
Hana Svádová
04.10.2017 23.10.2017 VOLBY 2017 - oznámení o době a místě konání voleb
Hana Svádová
02.10.2017 15.12.2017 Oznámení - stavba, připojení nového odběrního místa
Hana Svádová
17.08.2017 22.10.2017 VOLBY 2017 - stanovení minimálního počtu členů OVK
Hana Svádová
17.08.2017 23.10.2017 VOLBY 2017 - informace o počtu a sídle volebních okrsků
Hana Svádová
18.11.2016 07.12.2016 Pozvánka na 28. jednání Valné hromady Svazku obcí Podřipska
Hana Svádová
09.11.2016 10.12.2016 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Hana Svádová
09.09.2016 10.10.2016 Oznámení o dokončení obnovy kat. operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Hana Svádová
10.05.2016 25.05.2016 Návrh závěrečný účet obce za rok 2015
Hana Svádová
10.05.2016 25.05.2016 strana 1 přílohy k návrhu Závěrečného účtu za rok 2015
Hana Svádová
10.05.2016 25.05.2016 strana 2 přílohy k návrhu závěrečného účtu za rok 2015
Hana Svádová
31.03.2016 02.05.2016 Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí
Hana Svádová
23.11.2015 16.12.2015 Pozvánka na Valnou hromadu Svazek obcí Podřipsko
Hana Svádová
08.06.2015 24.06.2015 Závěrečný účet obce za rok 2014
Hana Svádová
08.06.2015 24.06.2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2014
Hana Svádová
02.06.2015 18.06.2015 Příloha k Pozvánce na 25. valnou hromadu Svazku obcí Podřipska - Závěrečný účet 2014
Hana Svádová
02.06.2015 18.06.2015 Příloha k Pozvánce na 25. valnou hromadu Svazku obcí Podřipska - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2014
Hana Svádová
02.06.2015 18.06.2015 Pozvánka na jednání 25. valné hromady Svazku obcí Podřipska
Hana Svádová
04.05.2015 05.06.2015 SVS, a.s. Zveřejnění informací
Hana Svádová
11.03.2015 26.03.2015 Výsledky výběrového řízení ZŠ Horní Beřkovice
Hana Svádová
11.03.2015 26.03.2015 Zápis o posouzení nabídek - ZŠ Horní Beřkovice
Hana Svádová
09.03.2015 25.03.2015 Pozvánka na jednání 24.valné hromady Svazku obcí Podřipska
Hana Svádová
08.01.2015 24.01.2015 2015 "Plán pro zvládání povodňových rizik z povodí Labe" oznámení koncepce
Hana Svádová
08.01.2015 24.01.2015 2015 "Plán pro zvládání povodňových rizik z povodí Labe" oznámení koncepce
Hana Svádová
25.11.2014 26.02.2015 Oznámení o zamýšleném převodu SPÚ ČR
Hana Svádová
20.11.2014 28.11.2014 Valná hromada Svazku obcí Podřipsko
Hana Svádová
19.09.2014 13.10.2014 VOLBY 2014 do zastupitelstev obcí o době a místě konání
Hana Svádová
18.08.2014 13.10.2014 VOLBY ZO 2014 Poskytnutí informací o počtu a sídlech volebních okrsků
Hana Svádová
01.08.2014 13.10.2014 VOLBY ZO 2014 Stanovení minimálního počtu členů OVK
Hana Svádová
30.06.2014 15.07.2014 VOLBY ZO 2014 - Podávání kandidátních listin pro volby do ZO, zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích
Hana Svádová
07.05.2014 22.05.2014 Oznámení o době a místě konaní voleb
Hana Svádová
08.04.2014 09.05.2014 VOLBY EP 2014
Hana Svádová
24.03.2014 25.05.2014 VOLBY EP 2014 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Hana Svádová
28.11.2013 13.12.2013 Pozvánka na 12. zasedání ZÚK
Hana Svádová
14.10.2013 30.10.2013 Návrh programu valné hromady Dobrovolného svazku obcí Podřipsko
Hana Svádová
07.10.2013 28.10.2013 VOLBY do PS Parlamentu ČR Oznámení o době a místě konání voleb
Hana Svádová
25.09.2013 28.10.2013 VOLBY do PS Parlamentu ČR
Hana Svádová
25.09.2013 28.10.2013 VOLBY do PS Parlamentu ČR Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků
Hana Svádová
16.01.2013 27.02.2013 II. kolo volba prezidenta
Hana Svádová
21.12.2012 12.01.2013 I. kolo volba prezidenta
Hana Svádová
13.12.2012 21.12.2012 Volba prezidenta 2013 - první zasedání okrskové volební komise
Hana Svádová
13.11.2012 10.12.2012 Pozvánka na valnou hromadu
Adam Lekeš
07.11.2012 11.01.2013 Volba prezidenta 2013 stanovení minimálního počtu členů OVK
Hana Svádová
07.11.2012 11.01.2013 Volba prezidenta 2013 poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků
Hana Svádová
22.08.2012 12.10.2012 VOLBY - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Hana Svádová
22.08.2012 12.10.2012 VOLBY - oznámení o době a místě konání voleb
Hana Svádová
05.06.2012 20.08.2012 Pozemkový fond ČR
Hana Svádová
03.05.2012 21.05.2012 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
5
28.02.2012 07.03.2012 Oznámení na úřední desku - Veřejné zasedání ZO
5
20.02.2012 07.03.2012 SU Roudnice n. L. - oznámení
5
02.02.2012 20.02.2012 Pozvánka na jednání VH 21.2.2012
5
01.02.2012 01.05.2012 PF ČR Horní Beřkovice Zveřejnění nabídky nepronajatého majetku
5
02.01.2012 10.08.2012 Informace pro zajemce o pronajem nemovitosti ve sprave PF C1
5
15.12.2011 20.08.2012 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012
5
23.11.2011 23.02.2012 Oznámení o zamýšleném převodu PF ČR
5
23.11.2011 08.12.2011 Pozvánka na VH Podřipsko svazek obcí
5
03.11.2011 03.02.2012 Pozemkový fond ČR
5
11.10.2011 20.08.2012 Nabídka pracovního místa
5
23.05.2011 20.08.2012 Pozvánka na jednání 13. valné hromady Svazku obcí Podřipska
5
16.03.2011 20.08.2012 Názvy nových ulic
5
02.03.2011 20.08.2012 Oznamení SLDB 2011
5
03.02.2011 03.05.2011 Pozemkový fond ČR zveřejnění nabídky nepronajatého majetku
5
26.01.2011 11.02.2011 Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení str. 2
5
26.01.2011 11.02.2011 SU Oznámení o spojení územního a stavebního řízení strana 1
5
19.11.2010 13.12.2010 Pozvánka 12. Valná hromada Svazku obcí Podřipska
5
12.10.2010 29.10.2010 Stavební povolení Tomáš a Monika Čmedlovi
5
21.09.2010 07.10.2010 Oznámení o uložení písemnosti Kratochvíl Roman
5
16.08.2010 01.09.2010 SÚ Roudnice nad Labem - OZNÁMENÍ
5
23.07.2010 09.08.2010 SÚ Roudnice nad Labem Oznámení o zahájení stavebního řízení VV
5
07.07.2010 23.07.2010 Prodej pozemků situace
5
28.06.2010 20.08.2012 Opatření obecné povahy o vydání změny č. 6 ÚPSÚ Horní Beřkovice
5
12.04.2010 14.05.2010 SÚ Roudnice nad Labem Opatření obecné povahy
5

Rozpočet
Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
07.02.2022 24.02.2022 Střednědobý rozpočtový výhled obce Horní Beřkovice 2023-2025
Hana Svádová
07.02.2022 24.02.2022 Návrh rozpočtu obce Horní Beřkovce 2022
Hana Svádová
23.02.2021 30.06.2022 Základní škola Horní Beřkovice 2021
Hana Svádová
23.02.2021 30.06.2022 Mateřská škola Horní Beřkovice 2021
Hana Svádová
11.02.2021 30.06.2022 Schodkový schválený rozpočet obce 2021
Hana Svádová
26.01.2021 30.06.2021 Rozpočtové opatření č. 3/2020
Hana Svádová
15.01.2021 11.02.2021 Návrh rozpočtu obce Horní Beřkovice 2021
Hana Svádová
04.09.2020 30.06.2021 Rozpočtové opatření č. 2/2020
Hana Svádová
29.05.2020 30.06.2021 Rozpočtové opatření 1/2020
Hana Svádová
29.05.2020 30.06.2021 Schválený závěrečný účet obce Horní Beřkovice2019
Hana Svádová
24.02.2020 31.03.2021 Schválený schodkový rozpočet obce Horní Beřkovice na rok 2020
Hana Svádová
04.02.2020 20.02.2020 Návrh rozpočtu obce Horní Beřkovice 2020
Hana Svádová
14.01.2020 31.01.2021 Obec Horní Beřkovice/ Rozpočtové opatření č. 6/2019
Hana Svádová
13.01.2020 31.01.2021 Mateřská škola Horní Beřkovice Schválený rozpočet 2020
Hana Svádová
13.01.2020 31.01.2021 Základní škola Horní Beřkovice Schválený rozpočet 2020
Hana Svádová
13.01.2020 31.01.2022 Mateřská škola Horní Beřkovice Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021
Hana Svádová
13.01.2020 31.01.2022 Základní škola Horní Beřkovice Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021
Hana Svádová
06.01.2020 31.03.2021 Schválený rozpočet Svazku obcí Podřipska na rok 2020
Hana Svádová
20.12.2019 31.03.2020 Obec Horní Beřkovice/Rozpočtové opatření č. 5/2019
Hana Svádová
21.11.2019 11.12.2019 Svazek obcí Podřipsko - návrh rozpočtu 2020
Hana Svádová
21.11.2019 11.12.2019 Svazek obcí Podřipsko - výkaz FIN
Hana Svádová
21.11.2019 10.12.2019 Ústecký kraj návrh rozpočtu na rok 2020
Hana Svádová
15.11.2019 01.12.2019 MŠ návrh rozpočtu 2020
Hana Svádová
15.11.2019 01.12.2019 ZŠ návrh rozpočtu 2020
Hana Svádová
15.11.2019 01.12.2019 MŠ návrh střednědobého výhledu rozpočtu PO 2020 2021
Hana Svádová
15.11.2019 01.12.2019 ZŠ návrh střednědobého výhledu rozpočtu PO 2020 2021
Hana Svádová
03.10.2019 30.06.2020 Obec Horní Beřkovice/Rozpočtové opatření č. 3/2019
Hana Svádová
03.10.2019 30.06.2020 Obec Horní Beřkovice/Rozpočtové opatření č. 4/2019
Hana Svádová
08.07.2019 30.06.2020 Obec Horní Beřkovice/Rozpočtové opatření 2/2019
Hana Svádová
13.05.2019 30.06.2020 Obec Horní Beřkovice/Rozpočtové opatření 1/2019
Hana Svádová
08.03.2019 30.06.2020 Schválený schodkový rozpočet obce 2019
Hana Svádová
19.02.2019 30.06.2020 Schválený rozpočet Základní školy Horní Beřkovice 2019
Hana Svádová
19.02.2019 30.06.2020 Schválený rozpočet Mateřské školy Horní Beřkovice 2019
Hana Svádová
18.02.2019 05.03.2019 Hospodaření obce za rok 2018
Hana Svádová
13.02.2019 01.03.2019 Návrh rozpočtu obce Horní Beřkovice 2019
Hana Svádová
04.02.2019 19.02.2019 Obec Horní Beřkovice/Rozpočtové opatření 6/2018
Hana Svádová
19.11.2018 03.12.2018 Návrh rozpočtu 2019 PO Mateřská škola Horní Beřkovice
Hana Svádová
19.11.2018 03.12.2018 Návrh rozpočtu 2019 PO Základní škola Horní Beřkovice
Hana Svádová
04.10.2018 19.10.2018 Obec Horní Beřkovice/Rozpočtové opatření 3/2018
Hana Svádová
04.10.2018 19.10.2018 Obec Horní Beřkovice/Rozpočtové opatření 4/2018
Hana Svádová
31.08.2018 31.03.2019 Svazek obcí Podřipsko / Schválené rozpočtové opatření č. 2/2018
Hana Svádová
20.07.2018 04.08.2018 Obec Horní Beřkovice/Rozpočtové opatření 2/2018
Hana Svádová
11.06.2018 31.12.2018 Závěrečný účet 2017 DSO Podřipsko
Hana Svádová
11.06.2018 31.12.2018 Zpráva o přezkoumání hospodaření 2017 DSO Podřipsko
Hana Svádová
11.06.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření 1/2018 DSO Podřipsko
Hana Svádová
06.06.2018 25.06.2018 KÚ/ Střednědobý výhled rozpočtu ÚK na rok 2019-2023
Hana Svádová
06.06.2018 25.06.2018 KÚ/Závěrečný účet ÚK za rok 2017
Hana Svádová
14.05.2018 01.06.2018 Svazek obcí Podřipsko - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2017
Hana Svádová
26.02.2018 13.03.2018 Schválený rozpočet ZŠ Horní Beřkovice 2018
Hana Svádová
19.02.2018 07.03.2018 Návrh rozpočtu 2018
Hana Svádová
08.01.2018 01.04.2019 Svazek obcí Podřipska - Schválený rozpočet 2018
Hana Svádová
23.10.2017 10.11.2017 Obec Horní Beřkovice / Rozpočtové opatření 3/2017
Hana Svádová
23.10.2017 10.11.2017 Obec Horní Beřkovice / Rozpočtové opatření 4/2017
Hana Svádová
16.03.2017 30.12.2017 Obec / Schválený schodkový rozpočet obce Horní Beřkovice 2017
Hana Svádová
14.02.2017 02.03.2017 Obec / Návrh rozpočtu 2017
Hana Svádová
16.03.2015 31.03.2015 Schválený rozpočet 2015
Hana Svádová
09.03.2015 25.03.2015 "Podřipsko" svazek obcí návrh rozpočtu 2015
Hana Svádová
09.02.2015 25.02.2015 Návrh rozpočtu 2015
Hana Svádová
11.02.2014 27.02.2014 Návrh rozpočtu 2014
Hana Svádová
23.04.2012 09.05.2012 Svazek obcí Podřipsko Závěrečný účet 2011
Hana Svádová
13.03.2012 29.03.2012 Rozpočet 2012
5
23.11.2011 20.08.2012 Rozpočtový výhled Podřipsko svazek obcí
5
24.02.2011 20.08.2012 Rozpočet 2011
5
01.02.2011 20.08.2012 Návrh rozpočtu obce 2011
5
07.12.2010 23.12.2010 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2011
5
28.02.2010 15.03.2010 Rozpočet 2010
5

Vyhlášky obce
Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
25.11.2021 11.12.2021 OZV 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Hana Svádová
21.10.2021 06.11.2021 OZV 1/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství
Hana Svádová
13.03.2020 28.03.2020 Řád veřejného pohřebiště
Hana Svádová
21.02.2020 07.03.2020 OZV 1/2020 o místním poplatku ze psů
Hana Svádová
14.03.2018 30.04.2018 OZV 1/2018, kterou se zrušuje OZV 2/2002 Řád veřejného pohřebiště
Hana Svádová
15.01.2016 30.01.2016 Zrušeno - Řád veř.pohřebiště
Adam Lekeš
30.11.2015 15.12.2015 Nařízení obce č. 1/2015
Hana Svádová
08.03.2012 26.03.2012 OZV 2012/1 kterou se zrušuje OZV 2011/3
5
21.04.2011 09.05.2011 Zrušená 20.2.2020 - OZV 2011/1 o místním poplatku ze psů
5
21.04.2011 09.05.2011 OZV 2011/2 o místním poplatku za užívání veřejného prostrantsví
5
21.04.2011 09.05.2011 Zrušená OZV 2011/3 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
Mgr. Lukáš Záveský
19.11.2009 05.12.2009 Zrušeno - OZV 2009/3 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2009/2 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
5
19.11.2009 05.12.2009 Zrušeno - OZV 2009/4 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2007, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
5
31.07.2009 17.08.2009 OZV 2009/2 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
5
23.06.2009 09.07.2009 OZV 2009/1 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí u staveb
5
09.08.2007 20.08.2012 OZV 2007/4 kterou se vydává Požární řád obce Horní Beřkovice
5
09.08.2007 25.08.2007 Zrušeno - OZV 2007/1 o místním poplatku ze psů
5
09.08.2007 20.08.2012 Zrušeno - OZV 2007/2 o místním poplatku za užívání veřejného prostransví
5
09.08.2007 20.08.2012 OZV 2007/3 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horní Beřkovice
5
09.08.2007 20.08.2012 OZV 2007/5 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
5
09.08.2007 20.08.2012 OZV 2007/6 kterou se ruší OZV 2004/1
5

Usnesení zastupitelstva obce
Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
29.05.2020 20.06.2020 Usnesení z 10. zasedání ZO
Hana Svádová
24.02.2020 11.03.2020 Usnesení z 9. zasedání ZO
Hana Svádová
06.12.2019 21.12.2019 Usnesení z 8. zasedání ZO
Hana Svádová
01.10.2019 17.10.2019 Usnesení ze 7. zasedání ZO
Hana Svádová
28.06.2019 13.07.2019 Usnesení z 6. zasedání ZO
Hana Svádová
25.04.2019 15.05.2019 Usnesení z 5. zasedání ZO
Hana Svádová
11.03.2019 28.03.2019 Usnesení ze 4. zasedání ZO
Hana Svádová
04.02.2019 19.02.2019 Usnesení z 3. zasedání ZO
Hana Svádová
29.11.2018 29.12.2018 Usnesení z 2. zasedání ZO
Hana Svádová
05.11.2018 20.11.2018 Usnesení z ustavujícího zasedání ZO 31. 10. 2018
Hana Svádová
31.07.2014 15.08.2014 Usnesení z 30. zasedání ZO
Hana Svádová
18.12.2013 02.01.2014 Usnesení z 26. zasedání ZO
Hana Svádová
14.11.2013 02.01.2014 Usnesení z 25. zasedání ZO
Hana Svádová
01.07.2013 16.07.2013 Usnesení z 22. zasedání ZO
Hana Svádová
02.05.2013 17.05.2013 Usnesení z 21. zasedání ZO
Hana Svádová
02.05.2013 17.05.2013 Usnesení z 20. zasedání ZO
Hana Svádová
28.02.2013 15.03.2013 Usnesení z 19. zasedání ZO
Hana Svádová
18.12.2012 02.01.2013 Usnesení z 18. zasedání ZO(2012)
Hana Svádová
19.11.2012 04.12.2012 Usnesení z 17. zasedání ZO (2012)
Hana Svádová
02.10.2012 17.10.2012 Usnesení z 16. zasedání ZO (2012)
Hana Svádová
28.03.2012 31.12.2014 Usnesení z 13. zasedání ZO (2012)
5
10.12.2011 20.08.2012 Usnesení z 11. zasedání ZO (2011)
5
01.12.2011 08.12.2011 Mimořádné zasedání ZO 10.12.2011
5
23.11.2011 20.08.2012 Usnesení z 10. zasedání ZO (2011)
5
20.10.2011 20.08.2012 Usnesení z 9. zasedání ZO (2011)
5
21.09.2011 20.08.2012 Usnesení z 8. zasedání ZO (2011)
5
22.06.2011 20.08.2012 Usnesení z 6. zasedání ZO (2011)
5
14.06.2011 20.08.2012 Usnesení 5. zasedání ZO
5
13.06.2011 20.08.2012 Usnesení z 5. zasedání ZO (2011)
5
02.05.2011 20.08.2012 Usnesení dražební vyhláška
5
20.04.2011 20.08.2012 Usnesení z 4. zasedání ZO (2011)
5
24.02.2011 20.08.2012 Usnesení z 3. veřejného zasedání ZO
5
23.02.2011 20.08.2012 Usnesení z 3. zasedání ZO (2011)
5
25.11.2010 20.08.2012 Usnesení z 2. zasedání ZO
5
24.11.2010 20.08.2012 Usnesení z 02. zasedání ZO (2010)
5
11.11.2010 20.08.2012 Usnesení z ustavujícího zasedání
5
10.11.2010 20.08.2012 Ustanovující zasedání 2010
5
02.11.2010 20.08.2012 Ustavující zasedání ZO
5
30.08.2010 20.08.2012 Usnesení z 23. zasedání ZO (2010)
5
14.06.2010 20.08.2012 Usnesení z 22. zasedání ZO (2010)
5
16.04.2010 20.08.2012 Usnesení z 21. zasedání ZO (2009)
5
25.03.2010 20.08.2012 Usnesení z 1. zasedání ZO (2006)
5
25.03.2010 20.08.2012 Usnesení z 2. zasedání ZO (2006)
5
25.03.2010 20.08.2012 Usnesení z 3. zasedání ZO (2006)
5
25.03.2010 20.08.2012 Usnesení z 4. zasedání ZO (2007)
5
25.03.2010 20.08.2012 Usnesení z 5. zasedání ZO (2007)
5
25.03.2010 20.08.2012 Usnesení z 6. zasedání ZO (2007)
5
25.03.2010 20.08.2012 Usnesení z 7. zasedání ZO (2007)
5
25.03.2010 20.08.2012 Usnesení z 8. zasedání ZO (2007)
5
25.03.2010 20.08.2012 Usnesení z 9. zasedání ZO (2008)
5
25.03.2010 20.08.2012 Usnesení z 10. zasedání ZO (2008)
5
25.03.2010 20.08.2012 Usnesení z 11. zasedání ZO (2008)
5
25.03.2010 20.08.2012 Usnesení z 12. zasedání ZO (2008)
5
25.03.2010 20.08.2012 Usnesení z 13. zasedání ZO (2008)
5
25.03.2010 20.08.2012 Usnesení z 14. zasedání ZO (2008)
5
25.03.2010 20.08.2012 Usnesení z 15. zasedání ZO (2008)
5
25.03.2010 20.08.2012 Usnesení z 16. zasedání ZO (2008)
5
25.03.2010 20.08.2012 Usnesení z 17. zasedání ZO (2008)
5
25.03.2010 20.08.2012 Usnesení z 18. zasedání ZO (2008)
5
25.03.2010 20.08.2012 Usnesení z 19. zasedání ZO (2008)
5
25.03.2010 20.08.2012 Usnesení z 20. zasedání ZO (2008)
5

Výzvy
Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
16.03.2020 31.03.2020 Dodatečné informace k výběrovému řízení komunikace Horní Beřkovice
Hana Svádová
03.03.2020 18.03.2020 Zadávací dokumentace - komunikace Horní Beřkovice
Mgr. Lukáš Záveský
20.02.2017 07.03.2017 Výzva"Horní Beřkovice, odbahnění rybníka" dodávky
Hana Svádová
10.02.2015 25.02.2015 Základní škola Horní Beřkovice Výzva k podán nabídek "Integrace ICT do výuky"
Hana Svádová
10.02.2015 25.02.2015 Zadávací dokumentace
Hana Svádová
10.02.2015 25.02.2015 Příloha 1
Hana Svádová
10.02.2015 25.02.2015 Příloha 2
Hana Svádová
10.02.2015 25.02.2015 Příloha 3
Hana Svádová
10.02.2015 25.02.2015 Příloha 4
Hana Svádová
10.02.2015 25.02.2015 Příloha 5
Hana Svádová
26.03.2014 11.04.2014 Výzva ÚPZS odloučené pracoviště Litoměřice
Hana Svádová
23.08.2011 20.08.2012 Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace
5
14.07.2011 20.08.2012 Výzva k podání nabídky
5
14.07.2011 20.08.2012 Výzva k podání nabídky ZŠ
5
11.06.2010 30.06.2010 Výzva sběrný dvůr H.Berkovice, stavební část
5
11.06.2010 30.06.2010 Výzva sběrný dvůr Horní Beřkovice - technologie
5

Územní plány
Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
15.12.2015 30.12.2015 Územní_plán_textová_část_1
Adam Lekeš
15.12.2015 30.12.2015 Územní_plán_textová_část_2
Adam Lekeš
15.12.2015 30.12.2015 Územní_plán_výkres_1
Adam Lekeš
15.12.2015 30.12.2015 Územní_plán_výkres_3
Adam Lekeš
15.12.2015 30.12.2015 Územní_plán_výkres_3
Adam Lekeš
15.12.2015 30.12.2015 Územní_plán_výkres_4
Adam Lekeš
15.12.2015 30.12.2015 Územní_plán_výkres_5
Adam Lekeš
15.12.2015 30.12.2015 Územní_plán_výkres_6
Adam Lekeš
05.10.2015 20.10.2015 ÚP_2015_textová_část
Adam Lekeš
05.10.2015 20.10.2015 ÚP_2015_textová_část_2
Adam Lekeš
05.10.2015 20.10.2015 ÚP_2015_textová_část_3
Adam Lekeš
05.10.2015 20.10.2015 ÚP_2015_výkres_1
Adam Lekeš
05.10.2015 20.10.2015 ÚP_2015_výkres_2
Adam Lekeš
05.10.2015 20.10.2015 ÚP_2015_výkres_3
Adam Lekeš
05.10.2015 20.10.2015 ÚP_2015_výkres_4
Adam Lekeš
05.10.2015 20.10.2015 ÚP_2015_výkres_5
Adam Lekeš
05.10.2015 20.10.2015 ÚP_2015_výkres_6
Adam Lekeš
11.02.2013 08.03.2013 ÚP-výkres1
Adam Lekeš
11.02.2013 08.03.2013 ÚP-výkres2
Adam Lekeš
11.02.2013 08.03.2013 ÚP-výkres3
Adam Lekeš
11.02.2013 08.03.2013 ÚP-výkres4
Adam Lekeš
11.02.2013 08.03.2013 ÚP-výkres5
Adam Lekeš
11.02.2013 08.03.2013 ÚP-výkres6
Adam Lekeš
11.02.2013 08.03.2013 ÚP-textová část1
Adam Lekeš
11.02.2013 08.03.2013 ÚP-textová část2
Adam Lekeš

Rozhodnutí
Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
13.04.2012 30.04.2012 SU rozhodnutí stavební povolení
Hana Svádová
11.04.2012 27.04.2012 Stavební povolení
Hana Svádová
06.04.2012 23.04.2012 Stavební povolení
Hana Svádová
10.11.2011 25.11.2011 SÚ Roudnice nad Labem Rozhodnutí o změně stavby
5
27.09.2011 13.10.2011 Rozhodnutí o umístění stavby ČEZ 1
5
27.09.2011 13.10.2011 Rozhodnutí o umístění stavby ČEZ 2
5
06.04.2011 22.04.2011 Rozhodnutí EO - p. Krajník - 1.str
5
06.04.2011 22.04.2011 Rozhodnutí EO - p. Krajník - 2. str.
5
21.12.2010 06.01.2011 SÚ Změna rozhodnutí o umístění stavby
Mgr. Lukáš Záveský
17.08.2010 02.09.2010 Celní úřad Benešov
5
17.08.2010 02.09.2010 SÚ Roudnice nad Labem Stavební povolení
5

Veřejnoprávní smlouvy
Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.03.2011 17.03.2011 Veřejnoprávní smlouva Horní Beřkovice
5
01.03.2011 17.03.2011 Veřejnoprávní smlouva o zajištění přestupkové agendy
5

ROOT
Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
10.08.2016 30.12.2016 Volby 2016 do zastupitelstev krajů poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků
Hana Svádová